Papież na spotkanie międzyreligijne w Japonii: modlitwa o pokój

O ważności modlitwy i wspólnej pracy na rzecz pokoju napisał Papież Franciszek do uczestników międzyreligijnego spotkania modlitwy o pokój, rozpoczętego 3 sierpnia na górze Hiei koło Kioto w Japonii.

„Modlić się i pracować razem na rzecz pokoju” to zadanie wszystkich religii, które są powołane do odbudowywania harmonii w licznych częściach świata rozdzieranych wojną i terroryzmem. - przypomniał Papież w liście do uczestników spotkania na górze Hiei. Organizują je tam od 30 lat buddyści szkoły Tendai.

Ojciec Święty skierował swe przesłanie na ręce ich naczelnego kapłana Koei Morikawy. Przekazał je i odczytał osobisty wysłannik Franciszka, kard. John Tong Hon. Biskup senior Hongkongu stoi na czele specjalnej delegacji Stolicy Apostolskiej, do której należą również: nuncjusz apostolski w Japonii oraz sekretarz i podsekretarz Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego.

„To doroczne spotkanie międzyreligijne na szczycie – pisze Papież – przyczynia się znacząco do budowania ducha dialogu i przyjaźni, który pozwala wyznawcom religii całego świata współpracować w otwieraniu nowych dróg pokoju w naszej rodzinie ludzkiej”. To właśnie modlitwa „inspiruje i wspiera nasze zaangażowanie na rzecz pokoju, gdyż pomaga pogłębić wzajemne poszanowanie, umacnia między nami więzy miłości i pobudza do podejmowania zdecydowanych wysiłków, aby promować sprawiedliwe relacje i braterską solidarność”. 

W dzisiejszym świecie „naznaczonym przemocą, terroryzmem i zagrożeniami dla Ziemi, naszego wspólnego domu”, podzielane przez nas świadectwo modlitwy i troski to „fundamentalne przesłanie do ludzi dobrej woli”. Jako wierzący – dodaje Franciszek – „jesteśmy przekonani, że trwały pokój jest naprawdę możliwy, ponieważ wiemy, iż nie ma niczego niemożliwego, jeśli zwrócimy się do Boga z modlitwą”.

Międzyreligijne spotkania modlitwy o pokój japońscy buddyści zaczęli organizować na górze Hiei, biorąc wzór z Jana Pawła II, który w 1986 r. zwołał w tym celu wyznawców różnych religii do Asyżu. Po raz pierwszy urządzili je już w następnym roku. Odbywają się one zawsze na początku sierpnia ze względu na rocznicę zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę. Tragedia ta miała miejsce 6 sierpnia 1945 r.

ak/ rv

« 1 »

reklama

reklama