Prymas Polski z duszpasterską wizytą u Polonii w USA

Prymas Polski gości z duszpasterską wizytą u Polonii w USA. Wizyta rozpocznie się oficjalnie w sobotę 30 września i potrwa do czwartku 5 października.

Abp Wojciech Polak odwiedzi Nowy Jork, gdzie odprawi Mszę św. w katedrze św. Patryka oraz weźmie udział w jubileuszowej Paradzie Pułaskiego, a następnie uda się do Orchard Lake, gdzie będzie uczestniczyć w instalacji nowego kanclerza tamtejszych ośrodka polonijnego i polskich Zakładów Naukowych.

Wizyta rozpocznie się oficjalnie w sobotę 30 września i potrwa do czwartku 5 października. Pierwszego dnia abp Wojciech Polak spotka się z dziećmi i młodzieżą z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Karola Wojtyły w Linden. Będzie również przewodniczyć Mszy św. odpustowej w miejscowej parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W 2013 roku erygowano tu Archidiecezjalne Sanktuarium bł. Jana Pawła II, pierwsze w archidiecezji Newark i drugie – po sanktuarium w Waszyngtonie – w Stanach Zjednoczonych.

W niedzielę 1 października Prymas Polski odwiedzi Nowy Jork. Rano odprawi Mszę św. w katedrze pw. św. Patryka na Manhattanie, a następnie weźmie udział – jako Honorowy Marszałek – w jubileuszowej 80. Paradzie Pułaskiego. Wydarzenie uznawane jest za największą manifestację polskości na Wschodnim Wybrzeżu USA. Motto tegorocznej Parady brzmi „Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch narodów”.

W programie wizyty duszpasterskiej jest także wizyta w Orchard Lake w stanie Michigan, będącym jednym z największych skupisk Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia w USA. Głównym punktem pobytu Prymasa Polski w mieście będzie uroczyste objęcie przez ks. kan. Mirosława Króla funkcji kanclerza miejscowego ośrodka polonijnego i polskich Zakładów Naukowych (Orchard Lake Schools in Michigan). Sercem tego kampusu jest Seminarium św. Cyryla i Metodego założone 4 stycznia 1879 za zezwoleniem papieża Leona XIII. Jego pierwszym rektorem był ks. Józef Dąbrowski, który założył takżę w 1885 wspomniane polskie Zakłady Naukowe. Uroczystość odbędzie się we wtorek 3 października. Mszy św. koncelebrowanej przez abp. Polaka przewodniczyć będzie ordynariusz archidiecezji Detroit abp. Allen Vigneron.

W czasie pobytu w Orchard Lake abp Polak spotka się także 4 października z Polakami i społecznością miejscowej szkoły średniej. Prymas opuści USA 5 października, w Polsce wyląduje 6 października. Jak przyznaje, nie jest to jego pierwsza wizyta w Stanach Zjednoczonych. Gościł już w tym kraju, zwłaszcza na Wschodnim Wybrzeżu, pełniąc przed laty funkcję delegata KEP ds. Polonii.

„Były to zawsze wzruszające, pełne dobrych przeżyć wizyty. Wspominam szczególnie spotkania w parafiach, z rodzinami i dziećmi, a także w ośrodkach i szkołach, gdzie dzieci i młodzież uczą się języka polskiego i poznają polską tradycję i zwyczaje. Miałem okazję osobiście przekonać się, jak wielki wysiłek wkładany jest w to, aby młode pokolenie mające polskie korzenie znało polski język i ojczystą historię, by kultywowało polską tradycję, by polski duch był im bliski. Takie wizyty to także okazja, by zobaczyć z bliska, czym te rodziny i społeczności żyją, jakie są ich codzienne troski i radości” – mówi KAI abp Wojciech Polak.

Prymas Polski przypomina również, że troska duszpasterska o Polonię ma w Stanach Zjednoczonych nieco inny charakter i formułę niż w Europie. Sprawuje ją nie delegat z zewnątrz, ale biskup miejsca, a wspólnoty polskie są częścią wielojęzycznych i wieloetnicznych miejscowych parafii. Wizyta biskupa z Polski jest więc okazją do spotkania i modlitwy, ale także do podkreślenia i umocnienia więzi z Ojczyzną, a dla młodego pokolenia, z krajem przodków.

bgk / Gniezno

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama