Papież do włoskich ofiarodawców: mamy być darem Boga dla innych

Franciszek wskazał na wielką odpowiedzialność wszystkich za ochronę stworzenia, aby ten dar otrzymany przez nas od Boga móc przekazać przyszłym pokoleniom.

„Największy dar, jaki Bóg uczynił każdemu z nas, to życie, a stanowi ono część innego daru Bożego, którym jest stworzenie” – powiedział Papież do uczestników spotkania zorganizowanego przez Włoski Instytut Ofiarodawstwa. Jest to stowarzyszenie mające zagwarantować ofiarodawcom, by organizacje pożytku publicznego o celach niezarobkowych działały zgodnie z kryteriami przejrzystości, wiarygodności i uczciwości. Franciszek wskazał na wielką odpowiedzialność wszystkich za ochronę stworzenia, aby ten dar otrzymany przez nas od Boga móc przekazać przyszłym pokoleniom.

„Wobec kryzysu ekologicznego, jaki obecnie przeżywamy, perspektywa daru, który otrzymaliśmy i który mamy przekazać tym, co przyjdą po nas, jest motywem zobowiązania i nadziei. Dar życia i dar stworzenia pochodzą z miłości Boga do ludzkości, i co więcej, Bóg ofiarowuje nam tę swoją miłość przez te właśnie dary. A w takiej mierze, w jakiej otwieramy się i przyjmujemy ją, możemy stać się ze swej strony darem miłości dla braci”.

Ojciec Święty przypomniał, że Chrystus na ostatniej wieczerzy powiedział swoim uczniom: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem” (J 13, 34). Nie chodzi tu o jakąkolwiek miłość, ale o taką, jak „miłość Jezusa, który oddał swoje życie za nas. To miłość, która przekłada się na służbę drugim, bowiem krótko przedtem Jezus umył nogi uczniom – zwrócił uwagę Papież. – To miłość, która umie się uniżyć, która rezygnuje z wszelkiej przemocy, szanuje wolność, promuje godność, odrzuca dyskryminację. To miłość bezbronna, która okazuje się silniejsza od nienawiści” – dodał Franciszek.

Ojciec Święty nawiązał do Dnia Daru, obchodzonego z inicjatywy Włoskiego Instytutu Ofiarodawstwa 4 października. Wskazał, że ten dar to nie jakikolwiek podarunek, który może być interesowny, ale „postawa i działanie mające swoje korzenie w orędziu Ewangelii”.

„Wszyscy, a zwłaszcza dzieci i młodzież, są wezwani do przeżywania wspaniałego doświadczenia daru. Chodzi tu o doświadczenie wychowawcze, które pozwala wzrastać w człowieczeństwie i duchowo, otwierając umysł i serce na rozległe przestrzenie braterstwa i dzielenia się. W ten sposób buduje się cywilizację miłości! Z tych racji Dzień Daru jest stymulującą okazją przede wszystkim dla młodych, aby mogli odkrywać dar, który jest częścią nas samych, bezinteresownie ofiarowaną drugiemu nie po to, by ją stracić, ale by zwiększyć jej wartość. Darowanie pozwala czuć się szczęśliwszymi nam samym i innym; dając tworzy się więzi i relacje, które umacniają nadzieję na lepszy świat”.

Papież zachęcił uczestników spotkania, by byli obrońcami życia, stróżami stworzenia oraz świadkami daru miłości, który rodzi owoce dobra dla wszystkich.

ak/ rv

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao