Inauguracja roku akademickiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu

We wspólnocie profesorów i studentów może dojrzewać to wszystko, co niesie za sobą dobro Kościoła, dobro powiązane z mądrością – mówił abp Gądecki podczas inauguracji nowego roku akademickiego na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przekonywał studentów Wydziału Teologicznego, że tylko dzięki mądrości Bożej mogą dalej widzieć i lepiej rozumieć otaczający ich świat.

Metropolita poznański jest Wielkim Kanclerzem uczelni.

W mowie do uczestników inauguracji abp Gądecki wyraził też radość z ukończenia prac nad czwartym tomem Historii Archidiecezji Poznańskiej. „Ten tom ilustruje wielki wysiłek, jaki w Duchu Świętym wkłada Kościół w Poznaniu, by człowiek doszedł do zbawienia” – podkreślił abp Gądecki.

Homilię wygłosił ks. prof. Mieczysław Polak, który zachęcał studentów, by kształtowali rozum w salach wykładowych, sumienie w kaplicy i serce na korytarzach uczelni w kontakcie z drugim człowiekiem.

W rozmowie z KAI prodziekan Wydziału Teologicznego UAM zauważył, że uczelnia chce „przygotować młodych ludzi do otwartości i dialogu ze wszystkimi, którzy tworzą dziś pluralistyczne społeczeństwa”. „Okołu 650 studentek, studentów oraz słuchaczy różnych innych form kształcenia akademickiego objętych jest działalnością Wydziału Teologicznego” – mówi ks. prof. Polak.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi studia na dwóch kierunkach: dialog i doradztwo społeczne (studia pierwszego i drugiego stopnia) oraz teologia (jednolite magisterskie). Specjalności pierwszego kierunku to mediacja społeczna i aktywizacja potencjału ludzkiego oraz nauki o rodzinie; drugiego: katechetyczno-pastoralna i kapłańska.

W roku akademickim 2017/2018 studia na Wydziale Teologicznym rozpoczęło 120 studentek i studentów. Oprócz studiów licencjackich oraz magisterskich Wydział prowadzi studia podyplomowe w zakresie teologii, przygotowania do życia w rodzinie oraz nauczania religii, a także różnorodne kursy akademickie, wykłady otwarte i inne formy działalności popularyzujących wiedzę.

Na Wydziale Teologicznym studiują m.in. klerycy seminariów duchownych w Poznaniu, Gnieźnie, Kaliszu i Bydgoszczy, oraz seminariów zakonnych oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze, franciszkanów we Wronkach i misjonarzy w Kazimierzu Biskupim.

Nauczanie teologii w Poznaniu sięga początków państwa polskiego i utworzenia w 968 r. pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich. W 1519 r. powstała tu Akademia Lubrańskiego, a w 1564 r. jedno z pierwszych w Polsce seminariów duchownych.

W 1919 r. erygowano Wydział Teologiczny na uniwersytecie poznańskim, choć nie rozpoczął on działalności naukowo-dydaktycznej. W 1974 r powołano do istnienia Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu, a w 1998 r. erygowano Wydział Teologiczny na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

ms / Poznań

« 1 »

reklama

reklama

reklama