Abp Fisichella: ewangelizacja w centrum nauczania Papieża

W 25. lecie opublikowania encykliki Jana Pawła II „Veritatis splendor” abp Rino Fisichella przypomniał, że zawiera ona podstawowe prawdy, które pozostają niezmiennymi punktami odniesienia dla całej doktryny chrześcijańskiej.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji wskazał, że współczesny człowiek w odpowiedzi na pytanie co jest dobre, a co jest złe powinien zwrócić się do Jezusa, bo u Niego znajdzie najlepszą odpowiedź.   Dodał, że opierają się one na prawdzie płynącej z Pisma świętego i tradycji apostolskiej.

Odniósł się także do prób kontestowania nauczania Papieża Franciszka odwołujących się do „Veritatis splendor”. Podkreślił, że nie ma takiego powodu, wręcz przeciwnie, należy zwrócić uwagę na ciągłość nauczania i dodał, że nauczanie Franciszka trzeba czytać w całości, a nie tylko wybrane fragmenty. Mozaikę bowiem tworzą wszystkie jej kawałki, a nie tylko jeden.

W wywiadzie dla Radia Watykańskiego przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji nakreślił całościowe nauczanie Papieża.

“Jest nim wielka otwartość na dzieło ewangelizacji, najpierw głoszenie, a potem normy - stwierdził abp Fisichella. - Uważam, że jego wielkimi punktami koniecznie powinny być: spotkanie z osobą Jezusa, nieustanne głoszenie, co jest niezmiennym zadaniem Kościoła, do czego są wezwani pasterze poprzez wychodzenie na spotkanie z innymi. To jest idea Kościoła wychodzącego, a więc także zdolność – jak mówi „Evangelii gaudium” – do towarzyszenia naszym współczesnym, kroczenia obok, aby ich zrozumieć, aby naprawdę zrozumieć jakie są ich oczekiwania, a czasami być może, zrobić także krok do tyłu. Ten wymiar więc w całości ukazuje się w miłosierdziu. Jubileuszowy Rok Miłosierdzia był konkretnym znakiem, jak Papież Franciszek wyznacza i ukierunkowuje swój pontyfikat.”

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao