Abp Hoser: każde życie ludzie od początku do końca musi być chronione prawnie

Podczas konferencji prasowej podsumowującej 378. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski, abp Henryk Hoser apelował o podjęcie prac legislacyjnych nad projektem obywatelskim "Zatrzymaj aborcję".

"Apelujemy o to, aby podjąć prace legislacyjne nad projektem obywatelskim "Zatrzymaj aborcję" dlatego, że zrelatywizowanie prawa do życia grozi zrelatywizowaniem wszystkich innych praw człowieka." – mówił abp Henryk Hoser.

Abp Hoser podkreślił, że refleksja Konferencji Episkopatu Polski nad adhortacją apostolską „Amoris laetitia” trwa od dwóch lat dlatego, że to dokument „dużo bardziej pojemny, niż poprzednie podobne dokumenty”. 

Zaznaczył jednak, że ta adhortacja w istocie nie jest dokumentem dogmatycznym ponieważ uważna lektura ukazuje potwierdzenie nauczania Kościoła również w poprzednich pontyfikatach - ponad 30 razy jest cytowany św. Jan Paweł II, którego długi pontyfikat był światłem jeżeli chodzi o problemy małżeństwa i rodziny. Abp Hoser podkreślił, że dokument ma charakter pastoralny i wprowadza zupełnie nowy format do duszpasterstwa. 

- Format, który trzeba właściwie stworzyć dlatego, że duszpasterstwo w większości opierało się na nauczaniu i formacji zbiorowej. Dwa słowa ukazują nowość tego podejścia: towarzyszenie i rozeznanie. I żeby towarzyszyć i rozeznawać trzeba przejść do duszpasterstwa indywidualnego. Trzeba towarzyszyć w czasie bardzo różnym tym, którzy ewaluują w swoim życiu małżeńskim i rodzinnym i jednocześnie pomóc im rozeznawać swoje sytuacje nie tylko w związkach nieformalnych czy poza sakramentalnych, ale również całego szeregu kryzysów małżeńskich – mówił.

Biskup senior diecezji warszawsko-praskiej powiedział, że biskupi myślą o uzupełnieniu czy zredagowania na nowo dyrektorium duszpasterstwa rodzin, które dotychczas obowiązywało. - Jeśli chodzi o sytuacje nieregularne to potrzebne jest tym ludziom towarzyszenie w ich życiu, włączenie ich do wspólnoty kościelnej po rozeznaniu ich sytuacji i zakresu tego włączenia, a jednocześnie rozeznaniu m.in. trudnej kwestii, gdzie małżeństwo, które się rozpadło uważa, że od początku nie było ważne – mówił. – Dziękujemy też wszystkim małżeństwom, które trwają, które mimo trudności i rozmaitych pokus kultury i cywilizacji są sobie wierne –dodał.

Arcybiskup wskazał również, że kolejny problem podjęty przez biskupów dotyczył ochrony życia ludzkiego we wszystkich jego stanach istnienia. – A więc istnienia człowieka w okresie embrionalnym i płodowym, czy w chorobach kończących się śmiercią, w stanach terminalnych, gdzie jest pokusa eutanazji – mówił.

- We wszystkich okresach zakres troski o życie ludzkie jest taki sam, bo pierwszym i podstawowym prawem człowieka jest prawo do życia. To substrat wszystkich innych praw, które dopiero mogą się zakotwiczyć w tym, co istnieje. W związku z tym, nie ma żadnych przesłanek ani racji, żeby komuś odmawiać prawa do istnienia ze względu na jakość tego istnienia, która nam się wydaje niewystarczająca – podkreślił. 

- Każde życie ludzie od początku do końca musi być chronione prawnie. I ta ochrona jest konieczna dlatego, że początek życia ludzkiego w dzisiejszym świadomości i nauce jest precyzyjnie określony w momencie powstania nowego genomu czyli zapłodnienia. I nie przyjmujemy argumentów, że nie wiadomo co to jest. Wszystko doskonale wiadomo, odsyłamy do genetyki, do embriologii, żeby swoje niedokształcenie uzupełnić – dodał.

W perspektywie nowej inicjatywy obywatelskiej „Stop aborcji” chodzi o to , żeby objąć ochroną prawną również te dzieci, które mają pewne wady rozwojowe czy podejrzewa się je u nich. - Tak jak zajmujemy się osobami niepełnosprawnymi po porodzie, tak również zajmujemy się nimi przed porodem – powiedział. - Apelujemy o to, aby podjąć prace legislacyjne nad projektem obywatelskim "Zatrzymaj aborcję" dlatego, że zrelatywizowanie prawa do życia grozi zrelatywizowaniem wszystkich innych praw człowiek – powiedział abp Hoser. 

pgo / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama