Abp Jędraszewski poświęcił nowe organy w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Chcemy wysławiać Boga, otwierając się na Jego miłosierdzie właśnie tutaj, w tym szczególnym miejscu Bożego miłosierdzia - mówił abp Marek Jędraszewski podczas V Ogólnopolskiej Pielgrzymki Czcicieli Bożego Miłosierdzia do Łagiewnik.

Kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach ks. prał. Franciszek Ślusarczyk, witając zebranych wyjaśnił, że nowe organy zbudowane zostały z dwóch symetrycznych części, które łączy jeden dostojny witraż ukazujący wschodzące słońce, którym jest Jezus zmartwychwstały. Dziękując ofiarodawcom, powiedział, że te organy uczą nas harmonii i współpracy i wydobywają z ludzkiego serca to co najpiękniejsze.

Przed Mszą św. abp Marek Jędraszewski dokonał poświęcenia nowych organów w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Podczas ceremonii poświęcenia miał miejsce uroczysty dialog jaki przeprowadził metropolita krakowski z organami, wzywając je do przebudzenia i wychwalania muzyką chwały Boga Ojca i Stworzyciela, Jezusa Chrystusa Odkupiciela i Ducha Świętego, który ożywia nas Bożym tchnieniem. Arcybiskup wzywał organy, by zaniosły ludzkie błagania i śpiew przed tron Maryi oraz by obudziły wiarę tych, w których serca wdarły się wątpliwości. Zewnętrznym znakiem poświęcenia organów Panu Bogu był gest okadzenia instrumentu.

W wygłoszonej homilii abp Jędraszewski podkreślił, że wolność musi mieć swoje zasady i reguły, by nie przerodziła się w swawolę i anarchię, musi mieć także swoją cenę. Tak było w przypadku ludu izraelskiego, który podjął wysiłek fizyczny i duchowy, wędrując do Ziemi Obiecanej. Metropolita przypomniał, że na tej wędrówce wspierał ich Bóg, ale mimo tego co jakiś czas wśród nich wybuchał bunt.

- Izraelici wątpili w cenę wolności oraz w samą wolność i dla garnków pełnych mięsa byli gotowi wrócić do ziemi egipskiej, ziemi niewoli.

Z podobnym szemraniem i buntem spotkał się Chrystus we fragmencie dzisiejszej Ewangelii, kiedy mówił o tym, że Jego Ciało jest pokarmem na życie wieczne. Wtedy część uczniów odeszła. On zwrócił się więc z dramatycznym pytaniem do Apostołów: „Czy i wy chcecie odejść?". A oni, ustami św. Piotra odpowiedzieli, że uwierzyli, iż to On ma słowa życia wiecznego.

- Poznali i uwierzyli, że Chrystus jest Świętym Boga zwłaszcza wtedy, kiedy ujrzeli Go zmartwychwstałego. Bo wtedy okazał im całą swoją potęgę przekraczającą wszelkie ludzkie wyobrażenia. Poprzez swoje zmartwychwstanie złamał moce grzechu szatana, kłamstwa i śmierci.

W dalszych słowach metropolita krakowski przytoczył kazanie św. Augustyna, w którym czytamy: „Śpiew to wyraz radości, a ściśle mówiąc - wyraz miłości. (...) Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercami, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem: «Śpiewajcie Panu pieśń nową».

- Jako święte zgromadzenie eucharystyczne chcemy śpiewać Panu sobą. Złączeni z Chrystusem chcemy Bogu śpiewać wspaniałą pieśń chwały i chcemy ją śpiewać razem z tymi organami, które przed chwilą zostały poświęcone.

Arcybiskup podkreślił, że tragedią Żydów w Kafarnaum było to, że nie chcieli otworzyć się na Boże miłosierdzie.

- Wzgardzili tym najwspanialszym darem przewyższającym mannę na pustyni. Odrzucili Chrystusa, który chciał stać się pokarmem i napojem na życie wieczne i dlatego ich „pieśń" była wielką dramatyczną metaforą złości, szemrania, buntu. A my chcemy wysławiać Boga, otwierając się na Jego miłosierdzie właśnie tutaj, w tym szczególnym miejscu Bożego miłosierdzia.

Po Mszy św. zostały wręczone odznaki „Beati Misericordes" przyznane wszystkim, którzy od początku współtworzą wielkie dzieło jakim jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Lista wyróżnionych:

1. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

2. Ks. Kard. Franciszek Macharski (pośmiertnie)

3. Ks. Kard. Kazimierz Nycz

4. Ks. Prałat Marian Rapacz

5. Pan Prof. Witold Cęckiewicz

6. Pan Roman Kluska

7. Pan Dr Stanisław Karczmarczyk

8. Pan Inż. Krzysztof Bielecki

9. Pan Jan Pawlik

10. Pani Krystyna Kamińska-Dziedzic

11. Pan Jan Rduch

12. Pan Antoni Rduch


Justyna Walicka | Archidiecezja Krakowska


Źródło: www.diecezja.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama