Abp Skworc do nowych księży: szukajcie zabłąkanych owiec

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc udzielił w Katowicach Panewnikach święceń diakonatu i prezbiteratu. W homilii zachęcał do pastoralnego nawrócenia, poszukiwania zabłąkanych owiec oraz nieustannej modlitwy.

W bazylice o. Franciszkanów w Panewnikach trzech braci przyjęło z rąk metropolity katowickiego święcenia diakonatu, a trzech diakonów zostało wyświęconych na prezbiterów. Pięciu z nich pochodzi z archidiecezji katowickiej, jeden z terenu diecezji częstochowskiej.

W homilii metropolita katowicki przypomniał im, że przez ich posługę sam Jezus będzie „mówił i udzielał sakramentów”. – Przez was będzie głosił Ewangelię i karmił ludzi swoim życiem. To zaprawdę jest błogosławieństwo, że nie prezentujemy w świecie samych siebie, że nie wymyślamy Boga ani filozofii życia dla wiernych, ale że On nas niesie, On przez nas chce działać. Trzeba tylko oddać Mu siebie bez reszty, co zresztą już uczyniliście przez ślub ubóstwa, czystości i posłuszeństwa – mówił abp Skworc.

Przypomniał także kandydatom do święceń diakonatu i prezbiteratu, że musi im nieustannie towarzyszyć pytanie o wierne trwania przy Chrystusie. - Pan bowiem powierzy wam cząstkę odpowiedzialności za winnicę Kościoła żądając od was pasterskiej miłości i wierności aż do końca, troski o zagubione owce, które odłączyły się od Pana, wciąż przecież kochającego je i posyłającego pasterzy, by ich szukali na peryferiach życia – powiedział w homilii metropolita katowicki.

Zdaniem Arcybiskupa taka postawa będzie wynikała z pastoralnego nawrócenia, które papież Franciszek określa podając kilka aktualnych zasad pracy duszpasterskiej. Charakteryzuje je w czterech określeniach: przyjmij, towarzysz, rozeznawaj i integruj ze wspólnotą.

Nawiązując do przypowieści o Maryi i Józefie szukających Jezusa i znajdujących Go w jerozolimskiej Świątyni wskazał, że wierni powinni odnajdując diakonów i prezbiterów właśnie w Kościele, który ma być ukazywany jako „bezpieczna nawa – okręt płynący po burzliwych wodach świata”. – Dziś jeszcze bardziej stajecie się ludźmi Kościoła, duszpasterzami zobowiązanymi do czuwania nad wiernymi – dodał.

Do święceń diakonatu przystąpiło trzech alumnów z Zakony Braci Mniejszych. Wszyscy pochodzą z terenu archidiecezji katowickiej. Jeden z nich studia teologiczne odbył w Niemczech. Spośród kandydatów do prezbiteratu jeden pochodzi z terenu diecezji częstochowskiej, dwaj pozostali są z archidiecezji katowickiej. Święceń udzielił abp Wiktor Skworc we wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Bazylice oo. Franciszkanów w Panewnikach.

ks. sk / Katowice

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao