Bp Bryl o przygotowywanym dokumencie nt. formacji w polskich seminariach duchownych

Bp Bryl w ramach Komisji KEP ds. Duchowieństwa koordynuje prace nad polską aplikacją watykańskiego dokumentu "Dar powołania do kapłaństwa. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis".

"Dar powołania do kapłaństwa. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis" opublikowane zostało w 2016 r. a mówi o całym procesie formacji przyszłych kapłanów.

Bp Bryl wskazuje w rozmowie z KAI, że nowy dokument opracowany przez watykańską Kongregację ds. Biskupów obliguje teraz poszczególne Konferencje Episkopatów do przygotowania dokumentów krajowych. Stąd przygotowywany jest obecnie przez Radę KEP ds. Biskupów dokument pod nazwą "Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia", w którego skład wchodzić będzie „Ratio studiorum”, dotyczące specjalnie formacji intelektualnej (organizacji studiów) w seminariach duchownych. Dokumenty przygotowywane obecnie przez Komisję KEP ds. Duchowieństwa maja być aplikacją watykańskiego dokumentu do warunków polskich.

Nowe watykańskie „Ratio institutionis” wyraźnie wskazuje poszczególne etapy formacji seminaryjnej. Dzieli ją na okres propedeutyczny, dwa etapy studiów – filozoficzny i teologiczny – oraz okres pastoralny.

Formacja kapłanów – zaznaczył bp Bryl – począwszy od lat seminaryjnych jest ukazana w „Ratio fundamentalis” jako „jedyna, integralna, wspólnotowa i misyjna”. A wśród jej podstawowych akcentów winny się znaleźć kwestia „kontynuacji drogi bycia uczniem”, w czym zawiera się także osobiste doświadczenie „bycia uczniem Chrystusa”. „A jeśli zgłaszający się klerycy nie maja takiego pogłębionego doświadczenia, to formatorzy powinni im w tym pomóc” – wyjaśnił biskup. Dodał, że ponadto formacja przyszłych kapłanów winna mieć wymiar integralny, wspólnotowy i misyjny.

Ideą wiodącą dokumentu – zaznaczył bp Bryl – jest koncepcja by seminaria mogły formować uczniów misjonarzy, „zakochanych” w Nauczycielu, pasterzy o „zapachu owiec”, którzy żyją pośród nich, aby im służyć i nieść im Boże miłosierdzie. W nowym ujęciu formacji chodzi o to, aby kapłan zawsze czuł się uczniem w drodze, stale potrzebującym całościowej formacji, rozumianej jako ciągłe upodabnianie się do Chrystusa. - Chodzi nam o to, aby byli to ludzie głębokiej wiary, którzy ta wiarą są w stanie zarazić innych – podsumował bp Bryl.

Natomiast zasady i kierunki bezpośredniej formacji intelektualnej przyszłych kapłanów zawarte są w „Ratio studiorum”, będącym częścią „Ratio institutionis”. Bp Bryl podkreślił, że „formacja intelektualna, rozumiana nie tylko jako przestrzeń wiedzy czy też narzędzie do zdobywania większej ilości informacji z poszczególnych dyscyplin, ma pomóc prezbiterom wsłuchiwać się uważnie w Słowo Boże oraz w głos wspólnoty kościelnej, tak, aby nauczyli się rozeznawać znaki czasów”.

Bp Bryl informuje także o metodologii powstawania polskiego dokumentu. - Ideą jest, aby dokument ten był wspólnym dziełem nie tylko zespołu w ramach Komisji KEP ds. Duchowieństwa, ale i wszystkich firmatorów pracujących w polskich seminariach duchownych, w oparciu o ich bezpośrednie doświadczenia. W związku z tym co kwartał organizowane są sesje poświęcone poszczególnych etapom i zasadom formacji w seminariach - wyjaśnia.

Opracowania wstępnej redakcji polskiego „Ratio institutionis” i towarzyszącego mu „Ratio studiorum” przez Komisję KEP ds. Duchowieństwa bp Bryl spodziewa się najpóźniej wiosną przyszłego roku. Dokumenty te będą musiały być najpierw przyjęte przez Konferencję Episkopatu Polski, a następnie uzyskać recognitio Stolicy Apostolskiej.

mp / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama