Bp Regmunt: módlmy się o odnowienie naszej wiary

„Módlmy się za wstawiennictwem Pierwszy Męczenników Polski o odnowienie naszej wiary i dojrzałe sumienie” – mówił w homilii bp senior Stefan Regmunt w sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu.

13 listopada odbyły się uroczystości odpustowe ku czci patronów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Mszy św. przewodniczył bp Stefan Regmunt, który jako ordynariusz ustanowił w 2012 roku sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu.

- Przychodzimy do świątyni, aby dziękować za wspaniały dar misjonarzy, którzy oddali życie pełniąc posługę ewangelizacyjną na naszych ziemiach. Dziękujemy Bogu za ich obecność, również w naszych czasach, ponieważ święci męczennicy Polski towarzyszą przez wszystkie wieki, jako orędownicy, wspierający dzieło Kościoła podejmującego nieustanny zasiew Boży. Obserwując życie Europy oraz naszej Ojczyzny, uświadamiamy sobie, jak bardzo jest potrzebna modlitwa do świętych patronów w świecie zaskakującym nas postawami i decyzjami. Módlmy się za wstawiennictwem Pierwszy Męczenników Polski o odnowienie naszej wiary i dojrzałe sumienie - mówił w homilii bp Regmunt.

Pierwsi Męczennicy Polski to święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn. Byli mnichami kamedulskimi, którzy na zaproszenie Bolesława Chrobrego osiedlili się w okolicach Międzyrzecza. Benedykt i Jan pochodzili z Włoch. Mateusz i Izaak dołączyli do nich w Polsce. Krystyn natomiast był kucharzem, który przygotowywał posiłki dla zakonników. Wszyscy ponieśli śmierć męczeńską z rąk miejscowych zbójców w nocy z 10 na 11 listopada 1003 r. Są oni pierwszymi męczennikami chrześcijańskimi w naszym kraju. Diecezja zielonogórsko-gorzowska czci ich jako swoich patronów.

Do Pierwszych Męczenników Polski odniósł się św. Jan Paweł II podczas wizyty w Gorzowie Wielkopolskim 2 czerwca 1997 roku. Ojciec Święty podkreślił wtedy niezwykle ważne świadectwo wiary świętych: „Wspólnota wasza ma za swych patronów męczenników, którzy - obok św. Wojciecha - są najstarszymi świadkami Chrystusa na ziemi polskiej".

Pierwsi Męczennicy Polski obok Matki Bożej Rokitniańskiej są patronami diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

kk / Międzyrzecz

« 1 »

reklama

reklama

reklama