Bp Solarczyk do młodych: Nie pozwólcie odebrać sobie ideałów, które niosą życie

Nie pozwólcie odebrać sobie pragnień i ideałów, które niosą życie – zaapelował do młodych bp Marek Solarczyk. Przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży był gościem Pijarskiego Synodu Młodych, który obraduje w stolicy.

Obradujący od wczoraj Pijarski Synod Młodych to ogólnozakonna inicjatywa, w której obok pijarów i ich świeckich współpracowników, a więc katechetów i nauczycieli, biorą także udział liderzy grup i wspólnot młodzieżowych.

Drugi dzień zjazdu odbywał się w Mariańskim Domu Rekolekcyjnym "Betlejem" w Sulejówku. Pytany o oczekiwania Kościoła wobec młodych bp Solarczyk nawiązał do nauczania Ojca Świętego Franciszka zachęcając tych, którzy wchodzą w dorosłe życie, by nigdy nie rezygnowali ze swoich marzeń poddając się zwątpieniu. - Niezwykle przykre jest patrzeć na to, kiedy młodzi ludzie tracą swoisty entuzjazm życia, kiedy przestają wierzyć w to, co dobre, wartościowe, piękne, co wnosi autentyczną radość, co buduje człowieka. Mimo osobistych doświadczeń, które niekiedy bywają trudne, czy tego, co wnosi otaczający was świat. Nigdy nie pozwólcie odebrać sobie wiary, waszych pragnień, marzeń, które Bóg wpisał w wasze serce i, które czekają na realizację, nawet, jeśli dziś wydaje się to trudne – zachęcał młodych duchowny.

Podkreślił przy tym, że Kościół chce wyjść naprzeciw ich potrzebom z miłością i troską wspierając na drodze wiary i dojrzewania. – Po to są różne duszpasterstwa, programy formacyjne, czy zbliżający się synod poświęcony wierze młodego pokolenia i kwestii powołań – mówił bp Solarczyk.

Drugą kwestią na którą zwrócił uwagę była odpowiedzialność. – Życzę wszystkim młodym, by doszli do takiego momentu w swoim życiu, kiedy będą w stanie z odwagą podjąć kluczowe decyzje i z całą wytrwałością je przeżywać, bez względu, czy będzie to droga życia małżeńskiego, kapłańskiego, konsekrowanego czy też zaangażowanie misyjne. Ważne, by podejmując je przeżywali swoje życie w jedności z Bogiem czerpiąc siłę z sakramentów, budując w ten sposób wspólnotę Kościoła – powiedział Przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Nawiązując do posynodalnej adhortacja papieża Jana Pawła II Familiaris Consortio, o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym duchowny zwrócił uwagę, że dojrzałość wyraża się również we wzięciu odpowiedzialności za szeroko rozumianą wspólnotę, w której człowiek żyje. – Jako część Kościoła młodzi są zaproszeni do wzięcia odpowiedzialności za Jego kształt i życie. Jako obywatele stają wobec zdania aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, publicznym czy państwowym w różnych wymiarach i na różnych płaszczyznach – zwrócił uwagę bp Solarczyk.

Wyraził również nadzieję, że młode pokolenie z otwartością zachce podzielić się swoimi sugestiami, w jaki sposób ci, którzy ich otaczają, a więc m.in. duszpasterze - mogą im pomóc na drodze dojrzewania. – Współczesny świat ulega nieustannym przemianom, a wraz z tym pojawiają się też nowe wyzwania. Słuchając głosu młodych chcemy wyjść naprzeciw ich potrzebom, by na tyle na ile jest to możliwe, wesprzeć ich w pielgrzymce wiary i rozwoju ich człowieczeństwa – powiedział Przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Obrady Pijarskiego Synodu Młodych zakończą się 3 maja Mszą św. w sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach, której będzie przewodniczył bp Solarczyk. Liturgię poprzedzi prezentacja owoców zjazdu.

mag / Warszawa

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao