Franciszek o dziedzictwie Papieża z rodu Polaków

Franciszek przypomniał aktualność dziedzictwa św. Jana Pawła II. W pozdrowieniu skierowanym do Polaków podczas audiencji środowej Ojciec Święty nawiązał do 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przypomniał jego słowa ze Mszy inaugurującej pontyfikat.

„Jakże aktualne są jego słowa, wypowiedziane w dniu inauguracji pontyfikatu: «Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!» - mówił Franciszek. - Niech nadal inspirują one wasze życie osobiste, rodzinne i społeczne; niech będą zachętą do wiernego podążania za Chrystusem, dostrzegania Jego obecności w świecie, w drugim człowieku, zwłaszcza w ubogim i potrzebującym pomocy. Człowiek, bowiem, jak nauczał Papież z rodu Polaków, jest drogą Kościoła”.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama