Franciszek wyjaśnia tajemnicę Maryi

Ukazała się polska wersja książki Franciszka „Ave Maria”. Jest ona zapisem wyjątkowej rozmowy jaką kapelan więzienia w Padwie ks. Marco Pozza przeprowadził w Watykanie z Ojcem Świętym.

Papież wyjaśnia w niej tajemnicę Maryi słowami najbardziej umiłowanej modlitwy, opowiada o chrześcijańskiej historii zaczynającej się od kobiety, która potrafiła się zadziwić oraz o Kościele, który jest kobietą. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie.

„Papież Franciszek porusza tajemnicę Maryi w żywym i owocnym dialogu z ks. Marco Pozzą, teologiem i kapelanem więziennym w Padwie. Wskazuje, że Matka Boża «jest normalnością, jest kobietą, którą każda kobieta jest w stanie naśladować. Pracowała, robiła zakupy, pomagała Synowi i mężowi». Jednak staje się narzędziem przymierza” – mówi Radiu Watykańskiemu o. Andrzej Iwanicki. Dyrektor wydawnictwa w Niepokalanowie podkreśla, że właśnie na kobiecie i jej roli skupia swe rozważanie Papież. Mówi, że «Kościół jest kobietą, My duchowni jesteśmy mężczyznami, ale nie jesteśmy Kościołem». Ojciec Święty wskazuje, że «chrześcijańska historia zaczyna się od kobiety, która potrafi się zadziwić». Zdumienie jest cnotą dzieci. «Jeśli zatracimy tę zdolność, nie zdołamy zrozumieć Maryi. Musimy się na nowo nauczyć zadziwiać» – mówi w tej osobistej rozmowie Ojciec Święty.

Ojciec Iwanicki podkreśla, że zadziwić się podczas lektury „Ave Maria” czytelnik będzie mógł wiele razy. Wskazuje zarazem, że na promocję tej wyjątkowej książki w Polsce franciszkańskie wydawnictwo nieprzypadkowo wybrało 8 grudnia, czyli uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama