Kard. Wojtyła prosił Pawła VI o obronę nauczania Humanae vitae

Kard. Karol Wojtyła prosił Pawła VI, aby ten odważnie stawił czoło kontestacji, jaką napotkała w Kościele jego encyklika Humanae vitae.

Dowiadujemy się o tym z zaprezentowanej w Rzymie włoskiej książki polskiego teologa ks. Pawła Gałuszki pt. „Karol Wojtyła i Humanae vitae. Wkład arcybiskupa Krakowa i grupy polskich teologów w encyklikę Pawła VI”. Została ona opracowana na podstawie korespondencji ówczesnego metropolity Krakowa z Papieżem Montinim.

Abp Wojtyła obawiał się, że zakwestionowanie moralnego nauczania Kościoła w tak ważnej kwestii, jak ludzka rozrodczość może zainicjować kontestację w odniesieniu do innych elementów katolickiej wiary i obyczajów. Stąd jego prośba, by Paweł VI wydał szczegółową instrukcję, w której odpowiedziałby na głosy krytyki.

Jak zauważa autor książki ks. Paweł Gałuszka, reakcja kard. Wojtyły na kontestację encykliki Pawła VI pokazuje, jak wysoko cenił on małżeństwo i jego powołanie.

„Spojrzenie kard. Wojtyły jest spojrzeniem całościowym. Patrzy na człowieka żyjącego w małżeństwie, kobietę i mężczyznę, przez pryzmat ich godności i powołania do świętości. Wyróżnia go również personalizm. Karol Wojtyła jest uwrażliwiony na wszystkie wymiary życia człowieka. Z jednej strony ważne jest dla niego powołanie do świętości, ale również w tym powołaniu widzi wagę i rolę człowieczeństwa” – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Gałuszka.

Książka o udziale kard. Wojtyły w dyskusji nad Humanae vitae spotkała się we Włoszech z żywym zainteresowaniem. W jej prezentacji uczestniczyli między innymi prof. Stanisław Grygiel i kard. Gerhard Müller. Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary zauważył, że przypomnienie opinii ówczesnego arcybiskupa Krakowa pomaga przeciwstawić się próbom odrzucenia nauczania Pawła VI. Dzieci nie są bowiem wytworem arbitralnej woli rodziców, lecz darem Boga. A małżeństwo to nie wspólnota służąca wygodzie mężczyzny i kobiety, lecz udział w stwórczym procesie Boga – powiedział kard. Müller.

kb, lg/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama