Na drodze chrześcijańskiego wychowania potrzebne jest świadectwo ewangelicznego życia

„Na drodze chrześcijańskiego wychowania, a także rozeznania życiowego powołania, oprócz głoszonego i rozważanego słowa Bożego potrzebne jest świadectwo ewangelicznego życia” – przypomina metropolita częstochowski, abp Wacław Depo.

List „Modlitwa zgiętych kolan” na czas pracy duszpasterskiej i katechetycznej w nowym roku szkolnym 2018/2019, będzie odczytany we wszystkich kościołach archidiecezji częstochowskiej w niedzielę 2 września.

Nawiązując do jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę abp Depo podkreśla, że szczególnymi adresatami daru niepodległości narodowej i wolności osobistej są ludzie młodzi. „To od nich zależy kształt przyszłej Polski, to czy Ojczyzna nasza pozostanie wierna Bogu, Chrystusowemu Krzyżowi i Jego Ewangelii, czy też ulegnie pokusie źle pojętej wolności” – pisze abp Depo.

Metropolita częstochowski dużo uwagi poświęca chrześcijańskiemu wychowaniu, a także rozeznaniu życiowego powołania. „Na drodze chrześcijańskiego wychowania, a także rozeznania życiowego powołania, oprócz głoszonego i rozważanego słowa Bożego potrzebne jest świadectwo ewangelicznego życia” – przypomina metropolita częstochowski.

„Wielu młodych ludzi zapragnęło wejść na drogę życia małżeńskiego i założyć szczęśliwą rodzinę spotykając na swojej drodze świadectwo małżonków, którzy darząc się miłością i zaufaniem na fundamencie sakramentu małżeństwa, założyli kochającą się rodzinę. Podobnie większość księży spotkała w młodości kapłana, który zachwycił ich przeżywaniem swego powołania. Nie inaczej bywa w przypadku powołania do życia zakonnego. To przez radosne świadectwo osób konsekrowanych, którzy w sposób radykalny praktykują ubóstwo, posłuszeństwo i czystość, wielu młodych ludzi rozpoznało i odpowiedziało na łaskę powołania zakonnego. Jako rodzice, księża, katecheci i nauczyciele bądźmy zatem wiarygodnymi świadkami wprowadzającymi słowo w czyn, bo inaczej będziemy „słuchaczami oszukującymi samych siebie” (Jk 1, 22)” – kontynuuje abp Depo.

Arcybiskup wskazuje na św. Stanisława Kostkę, jako szczególny przykład wyboru drogi życiowej dla młodych ludzi. „Świadectwo św. Stanisława, choć jego ziemskie życie zakończyło się 450 lat temu, jest wciąż żywe i aktualne. Św. Stanisław Kostka odznaczał się wieloma cnotami i dobrymi cechami charakteru. Był pobożnym młodzieńcem, który zawsze znajdował czas na modlitwę i pielęgnował nabożeństwo do Matki Bożej, a przede wszystkim żył w komunii z Panem Jezusem przez dar Eucharystii. Pracował i uczył się, jak sam napisał, „aby podobać się Bogu i ludziom, by w przyszłości służyć Ojczyźnie i sobie samemu przynieść korzyść”. Jego dewizą życiową były słowa: „do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich winienem żyć” – pisze arcybiskup i dodaje: „To, co wyjątkowo zdumiewa w życiu św. Stanisława, to jego odpowiedź na łaskę powołania”.

Metropolita częstochowski zwraca uwagę na to, że w procesie wychowania chrześcijańskiego i towarzyszenia młodym w wyborze drogi życiowej oprócz słowa i świadectwa równie ważna jest modlitwa i podaje przykład św. Moniki, matki św. Augustyna. „Św. Monika pomimo swojego autentycznie chrześcijańskiego życia i matczynego trudu wychowania, cierpiała z powodu grzesznego życia swojego syna Augustyna. Nie tracąc nigdy nadziei przez kilkanaście lat prosiła Boga o jego nawrócenie. Jej ufna modlitwa została wysłuchana. Św. Augustyn dzięki łasce Bożej nie tylko się nawrócił, ale został biskupem i doktorem Kościoła”.

„Na wzór św. Moniki, jako rodzice i wychowawcy módlmy się za powierzone nam dzieci i młodzież” – zachęca arcybiskup i wskazuje, że „nieustanna modlitwa za młodych nabiera szczególnego znaczenia w kontekście kryzysu powołań do życia kapłańskiego, którego doświadczamy również w naszej Archidiecezji”.

„Dziękuję za odważne świadectwo publicznej modlitwy, pokuty i postu kapłanów. Proszę, by w miejsce zakończonej inicjatywy o nazwie „Modlitwa serc i stóp kapłańskich” została podjęta w ciągu roku szkolnego „Modlitwa zgiętych kolan” – pisze abp Depo.

Arcybiskup wyjaśnia, że „Modlitwa zgiętych kolan” to modlitwa na kolanach przed Najświętszym Sakramentem. „Jej celem jest w pierwszym rzędzie uwielbienie i adoracja Pana Jezusa prawdziwie obecnego w darze Eucharystii. Obecność przed Panem Jezusem Eucharystycznym to również najlepsza okazja, by dziękować za dar kapłaństwa i modlić się o nowe powołania do życia kapłańskiego. Sakrament kapłaństwa bowiem jest nierozerwalnie związany z Eucharystią. Wierzę, że uszanowanie naszych kościołów i kaplic jako miejsc świętych, godne sprawowanie Najświętszej Ofiary i uwielbienie Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie będzie owocować nowymi powołaniami kapłańskimi”- podkreśla arcybiskup i pyta: Jaka jest nasza wiara w rzeczywistą obecność Pana Jezusa pośród nas? Jaka jest nasza wdzięczność, czy owocuje ona świadectwem codziennego życia? „Wielki święty naszych czasów św. Ojciec Pio w jednym ze swoich listów przekazał skargę Pana Jezusa, który powiedział: „Zostawiają mnie w kościołach samego w nocy, samego w dzień. Nie troszczą się więcej o Najświętszy Sakrament Ołtarza. Nie mówi się o tym Sakramencie Miłości (…) Dla wielu ludzi mój dom stał się teatrem rozrywek…” – pisze abp Depo.

„Proszę, by modlitwa adoracji i uwielbienia była często podejmowana we wszystkich wspólnotach parafialnych i zakonnych. Zachęcam wszystkich do praktyki częstego nawiedzania Najświętszego Sakramentu. Zarządzam, by we wszystkich parafialnych kościołach były nadal odprawiane nabożeństwa pierwszych czwartków miesiąca. Proszę także, by na miarę możliwości poszczególnych parafii, zostało odprawione triduum ku czci św. Stanisław Kostki. Niech w miesiącu wrześniu nie zabraknie także modlitwy za ofiary II wojny światowej, a w Międzynarodowym Dniu Modlitwy o Pokój czyli 21 września br., jako Kościół częstochowski zjednoczmy się na modlitwie do miłosierdzia Bożego” – apeluje na zakończenie listu abp Depo.

ks.mf / Częstochowa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama