Nowy numer biuletynu "Anamnesis"

Ukazał się kolejny, 92. numer biuletynu Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski "Anamnesis".

OD REDAKCJI

Przybądź, Duchu Święty… Przyjdź, Ojcze ubogich…

Powyższe słowa zaczerpnięte z liturgicznego hymnu do Ducha Świętego stanowią myśl przewodnią pierwszego numeru kolejnego rocznika biuletynu wydawanego przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. Przez najbliższe dwa lata (w tym czasie planowane jest ukazanie się osiem wydań biuletynu [numery 92-99]) akcent duszpasterski – zgodnie z decyzją polskich biskupów – jest położony na tajemnicy Ducha Świętego. Obecny rok liturgiczny przeżywany pod hasłem Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, odwołuje do sakramentu bierzmowania będącego uobecnieniem misterium Pięćdziesiątnicy. Kościół w Polsce wypracował nowy model katechetycznego przygotowania do sakramentu Ducha Świętego, dokonano także kilku poprawek w obrzędach sprawowania tego sakramentu (obecnie czekamy na recognitio Stolicy Apostolskiej). Niech obecność w nas – od chwili sakramentalnego chrztu – Ducha Świętego będzie inspiracją do wciąż nowych poszukiwań na polu duszpasterstwa. Świadomość „posiadania” Tego, który od Ojca i Syna pochodzi, niech będzie siłą do codziennego świadectwa. W takim kontekście oddajemy do rąk Czytelników biuletyn Anamnesis, życząc miłej i owocnej lektury.

W dziale NAUCZANIE OJCA ŚWIĘTEGO znajdują się trzy teksty papieża Franciszka. Pierwszy ma charakter dokumentu w randze Motu poprio dotyczącego nowości w sprawie tłumaczenia tekstów liturgicznych. Drugi tekst jest przemówieniem (do uczestników Krajowego Tygodnia Liturgicznego we Włoszech), a trzeci stanowi przesłanie z okazji 300. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Dział DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ zawiera pięć dekretów: trzy wydane przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dotyczą nowych patronatów: św. Michał Archanioł patronem gminy Dydnia (archidiecezja przemyska), św. Małgorzata Antiocheńską została patronką miasta Nowy Sącz (diecezja tarnowska), a św. Jan Paweł II został ogłoszony głównym patronem Akcji Katolickiej w Polsce. W roku bieżącym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu jest miejscem obchodów Roku poświęconego Oblubienicy Najświętszej Maryi Panny. Z tej okazji Penitencjaria Apostolska wydała dwa osobne dekrety (o obchodach tego roku oraz o dodatkowej możliwości zyskania odpustu zupełnego).

Dział NAUCZANIE BISKUPÓW O LITURGII zawiera dwa dokumenty zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski (Instrukcja o muzyce kościelnej oraz Wskazania dotyczące homilii mszalnej) wraz z odpowiednimi uchwałami. Ponadto, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów powołał trzyosobowy zespół, którego zadaniem jest weryfikacja materii potrzebnej do ważnego sprawowania Eucharystii. O tej decyzji informuje stosowny dekret. W dziale tym jest także List pasterski Księdza Biskupa Andrzeja F. Dziuby (diecezja łowicka), teksty sześciu homilii zawierające treści liturgiczne (kard. Stanisław Dziwisz, abp Marek Jędraszewski, abp Wiktor Skworc, bp Adam Bałabuch, bp Stefan Cichy, bp Rudolf Pierskała). Trzech biskupów diecezjalnych wydało dekret ustanawiający w swoich diecezjach sanktuaria (abp Stanisław Budzik, abp Henryk Hoser, bp Marian Rojek), zaś pasterz diecezji legnickiej (bp Zbigniew Kiernikowski) powołał Diecezjalną Szkołę Liturgiczną. 

  Dział zatytułowany FORMACJA LITURGICZNA zawiera artykuł poświęcony księdze obrzędów chrześcijańskiego pogrzebu w rytuale papieża Pawła VI (ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak).

W dziale DUSZPASTERSTWO LITURGICZNE znajduje się materiał dotyczący 10. rocznicy ogłoszenia przez papieża Benedykta XVI dokumentu Summorum Pontificum. Perspektywa minionej dekady pozwala na podsumowanie, syntezę i pierwszą ocenę (kard. Robert Sarah, abp Guido Pozzo). Ponadto, znaleźć można treści dotyczące przygotowania i celebracji liturgii (decyzją papieża Franciszka zmienia się nieco proces tłumaczenia tekstów liturgicznych na języki narodowe; przypomnienie o materii koniecznej do ważności sprawowania Eucharystii). W ostatnim czasie coraz częściej można usłyszeć o Świętym mnichu maronickim. Wśród materiałów znajduje się krótka notka poświęcona poprawnej pisowni Patrona z Libanu (ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC). Ponadto, rok 2017 był bogaty w wydarzenia o charakterze maryjnym. Stąd wywiad z Księdzem Arcybiskupem Józefem Górzyńskim (archidiecezja warmińska) na temat objawień w Gietrzwałdzie oraz materiał poświęcony 300. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Jak co roku, ogólnopolski duszpasterz muzyków kościelnych kieruje słowo na obchody Święta Muzyki Kościelnej.

Dział INFORMACJE zawiera sprawozdania (ze spotkań Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, z zebrania duszpasterzy służby liturgicznej, ze zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, z wrocławskiej konferencji na okoliczność 750. rocznicy kanonizacji św. Jadwigi oraz z dziesiątej edycji krakowskich rekolekcji liturgicznych) oraz informacje z terenu Kościoła w Polsce (w diecezji legnickiej powołana została Diecezjalna Szkoła Liturgiczna), z Kościoła w Europie (nowy przewodniczący Komisji Liturgicznej Episkopatu Niemiec oraz zapowiedź procesu beatyfikacyjnego ks. Romano Guardiniego) oraz z Brazylii (biskupi ofiarowali dla sanktuarium maryjnego replikę figury Matki Bożej z Aparecida, a także wystosowali apel do artystów o poszanowanie świętych symboli). Całość – jak zawsze – ubogacona została wykazem nowych publikacji poświęconych zagadnieniom liturgicznym. To jest owoc pracy Księdza Biskupa Stefana Cichego, któremu serdecznie dziękuję.

W ostatnim czasie pożegnaliśmy dwie wybitne postaci, które na polu nauczania i sprawowania świętych misteriów pozostawili cenny wkład (śp. o. Bronisław Mokrzycki SJ oraz śp. bp prof. dr hab. Wacław Świerzawski). O tym fakcie informują treści zawarte w nekrologach.

Bp Piotr Greger

Bielsko-Biała, dnia 3 grudnia 2017 roku, w 1. niedzielę adwentu

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama