Papież o migrantach: wyjść do drugiego, przyjąć, poznać, uszanować

Na potrzebę współpracy całej wspólnoty międzynarodowej w stawieniu czoła fenomenowi migracji zwrócił uwagę Papież w przesłaniu do uczestników rozmów między Stolicą Apostolską a Meksykiem poświęconych temu problemowi.

Franciszek wskazał, że kwestia międzynarodowej migracji powinna znaleźć swoje oparcie w sprawiedliwości, solidarności i współczuciu. Aby to mogło nastąpić konieczna jest zmiana mentalności: emigrant to nie zagrożenie dla naszej wygody, ale osoba, która swoim doświadczeniem życiowym i wartościami, którymi żyje może wiele wnieść w funkcjonowanie naszych społeczeństw. Dlatego zdaniem Papieża podstawową postawą jest wyjście do drugiego, przyjęcie go, poznanie i uszanowanie.

Franciszek przypomniał, że problem migracji nie dotyczy liczb, ale osób, z ich historią, kulturą, uczuciami i pragnieniami. Dlatego należy chronić ich podstawowe prawa i ich ludzką godność. Szczególna uwaga winna być zwrócona na dzieci, które musiały migrować, ich rodziny oraz osoby, które padły ofiarą handlu ludźmi.

Rozmowy między Stolicą Apostolską a Meksykiem poświęcone problemowi migracji przypadają w 25. rocznicę ustanowienia relacji dyplomatycznych między tymi dwoma krajami. „Jest to więc doskonała okazja – pisze Papież - do wzmocnienia i odnowienia więzi współpracy i porozumienia w kontynuowaniu wspólnych prac na rzecz potrzebujących i odrzuconych”.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama