Papież: ojcowie synodalni powinni szukać odpowiedzi

Późnym popołudniem Papież Franciszek i ojcowie synodalni spotkali się w Auli Pawła VI z młodzieżą. Hasłem tego wydarzenia były słowa: „Dla nas. Zjednoczeni, solidarni, twórczy”.

Ojciec Święty zachęcił młodych ludzi do spójności pomiędzy słowami i czynami, oraz do realizacji drogi błogosławieństw w praktyce.

Spotkanie rozpoczęło się od świadectw, występów artystycznych i pytań ze strony młodych ludzi. Papież zachęcił do szukania odpowiedzi bez strachu. Zapraszał: bądźcie młodymi w drodze, patrzącymi przed siebie, na horyzont rysujący się przed wami, nie w lustro. Chodzi o odnalezienie siebie w działaniu praktycznym, w dążeniu do dobra, prawdy i piękna.

Ojciec Święty przypomniał, że prawdziwa władza jest służbą. Nie można realizować jej poprzez dominację, poniżanie i wykorzystywanie innych. Zwrócił uwagę młodym, że są bezcenni. Mają być wolni oraz niezależni i nie poddawać się różnym kolonizacjom ideologicznym. Trzeba budować rzeczywiste relacje, nie można poprzestać na kontakcie zapośredniczonym przez urządzenia cyfrowe.

Papież bardzo mocno podkreślił w czasie spotkania słowo: konkretność w przyjęciu drugiego, takim, jakim jest. Wskazał na potrzebę szacunku dla tradycji ludu, w nim są nasze korzenie. Przypomniał o potrzebie kontaktu ze starszymi. Oni są naszą pamięcią. Są jak korzenie drzewa.

Na zakończenie Papież otrzymał od młodych ludzi kopertę z pytaniami, ale raz jeszcze przypomniał, że to ojcowie synodalni będą szukali na nie odpowiedzi.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao