Życzenia sekretarza generalnego Episkopatu dla bp. Alojzego Orszulika

Wyrazy wdzięczności za długoletnią pracę oraz serdeczne życzenia ujął Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur G. Miziński w liście do biskupa seniora diecezji łowickiej Alojzego Orszulika z okazji jego 90. rocznicy urodzin.

Publikujemy treść życzeń:


Ekscelencjo, 

Najczcigodniejszy Księże Biskupie Jubilacie, 

z okazji zbliżającego się dnia 90. rocznicy urodzin Waszej Ekscelencji z radością przesyłam wyrazy wdzięcznej pamięci i najserdeczniejsze życzenia. Nie mogąc uczynić tego osobiście, drogą listową proszę o przyjęcie moich gratulacji. Z serca życzę, aby Jezus Chrystus, Najwyższy Kapłan, któremu Ksiądz Biskup zawierzył swe powołanie, obficie obdarzał Waszą Ekscelencję potrzebnymi łaskami. Orędownictwu Maryi – Królowej Kapłanów – powierzam dalsze lata życia Księdza Biskupa. Niech upływają one w pomyślności i pokoju, wypełnione ludzką wdzięcznością i życzliwością.

Duchowo łącząc się z uczestnikami pięknej uroczystości obchodów rocznicy 90. urodzin Księdza Biskupa, pozwolę sobie przytoczyć słowa św. Jana Pawła II: „Jeśli ktoś lub coś każe ci sądzić, że jesteś już u kresu, nie wierz w to! Jeśli znasz odwieczną Miłość, która Cię stworzyła, to wiesz także, że w Twoim wnętrzu mieszka dusza nieśmiertelna. Różne są w życiu „pory roku”: jeśli czujesz akurat, że zbliża się zima, chciałbym abyś wiedział, że nie jest to pora ostatnia, bo ostatnią pora Twego życia będzie wiosna: wiosna zmartwychwstania. Całość twojego życia sięga nieskończenie dalej niż jego granice ziemskie”.

Na ręce Waszej Ekscelencji składam także wyrazy wdzięczności. Długoletnia, pełna entuzjazmu praca Księdza Biskupa na rzecz Kościoła zarówno w wymiarze lokalnym, jak i ogólnopolskim, przyniosła wiele dobra. Owoce intensywnego zaangażowania Waszej Ekscelencji, szczególnie w obszarze działań legislacyjnych na linii Kościół-Państwo w trudnym okresie reżimu komunistycznego, sprawiły, że Jego nazwisko zostało już na trwałe zapisane na kartach historii Kościoła w Polsce.

Moje uznanie jest tym większe, iż Ksiądz Biskup z wielkim oddaniem wspierał pracę kolejnych Sekretarzy Generalnych KEP, moich poprzedników. Ceniąc i szanując osobę Księdza Biskupa, pozwolę sobie przytoczyć – jako szczególną odsłonę moich gratulacji – myśl wybitnego artysty, Leonarda da Vinci: „Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł”. Dedykuję je w sposób szczególny Księdzu Biskupowi, ponawiając życzenia dobrego zdrowia i pełni sił. „Ad multos annos”

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama