9 czerwca – święcenia biskupie biskupa nominata Szymona Stułkowskiego

Ks. Szymon Stułkowski, mianowany 24 maja biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej, przyjmie sakrę biskupią w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 9 czerwca 2019 r., o godz. 15.00 w katedrze poznańskiej.

Głównym konsekratorem będzie abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Nuncjatura Apostolska w Polsce 24 maja 2019 r. ogłosiła decyzję Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu ks. Szymona Stułkowskiego, rektora Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej i przydzieleniu mu stolicy tytularnej Tabalta.

Bp Stułkowski przyjmie sakrę biskupią w niedzielę, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 9 czerwca w katedrze poznańskiej. Głównym konsekratorem będzie metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, a współkonsekratorami poznańscy biskupi pomocniczy ‒ Grzegorz Balcerek i Damian Bryl.

Jako hasło swojej posługi biskupiej ks. Szymon Stułkowski wybrał słowa „Vos autem dixi amicos” (nazwałem was przyjaciółmi). Hasło pochodzi z liturgii Eucharystii dnia ogłoszenia nominacji i wyraża zaufanie do Słowa Bożego odczytywanego w Kościele na co dzień. W herbie biskupim znalazła się m.in. muszla z kroplami wody – symbol chrztu.

opis herbu i hasło posługi >>

Ks. Szymon Stułkowski urodził się 21 lutego 1961 r. w Rokietnicy. Ochrzczony został 5 marca 1961 r. w Cerekwicy k/Poznania. W latach 1980-1986 odbywał formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 1986 r. w Poznaniu.

W latach 1986-1988 był wikariuszem parafii pw. św. Marcina w Konarzewie. W latach 1988-1993 był wikariuszem w parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu. W latach 1994-2000 był wikariuszem parafii św. Antoniego we Wiedniu. W tym czasie odbył też studia doktoranckie na Uniwersytecie Wiedeńskim. W latach 2000-2001 był duszpasterzem akademickim w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu. W 2001 r. obronił we Wiedniu pracę doktorską w zakresie teologii pastoralnej.

W archidiecezji poznańskiej pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza rodzin, pracował w redakcji „Katechety”, był adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz kierował referatem duszpasterstwa ogólnego i specjalistycznego w Kurii Metropolitalnej.

W latach 2006-2016 pełnił funkcję sekretarza Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. W chwili powołania na biskupa pomocniczego pełnił funkcję rektora Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Zna język niemiecki.

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej >>


źródło: www.archpoznan.pl/ BP KEP, episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama