Bp Guzdek sprawował Mszę św. dla wojskowych geografów

Od was w dużej mierze zależy sukces i bezpieczeństwo żołnierzy ćwiczących w kraju i pełniących służbę na misjach zagranicznych – mówił do żołnierzy Geografii Wojskowej biskup polowy Józef Guzdek

Ordynariusz wojskowy przewodniczył Mszy św. w intencji żołnierzy i pracowników jednostek geograficznych działających w strukturach naszej armii. Po Mszy św. delegacja wojskowych geografów złożyła kwiaty w Kaplicy Katyńskiej.

Przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe jednostek Geografii Wojskowej. Liturgię słowa przygotowali żołnierze i pracownicy wojska.

W homilii bp Guzdek przypomniał, że przed stu laty w odradzającej się po zaborach armii położono duży nacisk na rozwój, odpowiednie uzbrojenie i wyszkolenie sił zbrojnych. Dodał, że to dlatego w kolejnych miesiącach i latach po odzyskaniu niepodległości ówczesne władze wojskowe i cywilne „powoływały nowe, niezwykle ważne służby, od których zależała sprawność polskiej armii”.

– Już 23 lutego 1919 roku rozkazem marszałka Józefa Piłsudskiego został utworzony Instytut Wojskowo-Geograficzny. Przez kolejne lata służba ta podlegała licznym przekształceniom, ale jej zasadniczy cel nadal pozostaje ten sam. Wciąż aktualne są słowa Józefa Piłsudskiego, który powiedział, że „Mapa jest daleko skuteczniejszą bronią w rękach oficera niż jego pałasz, i nawet jego rewolwer” – powiedział bp Guzdek.

Biskup podkreślił, że „bez pracy geografów nie byłyby możliwe bezpieczne i skuteczne działania wojsk lądowych, sił specjalnych, lotnictwa, a także w pewnym zakresie marynarki wojennej”. – Ktoś niezwykle trafnie powiedział, że geografowie w mundurach działają na sposób zwiadu. Zbierają oraz analizują informacje a następnie nanoszą je na mapy. Nie muszą być widoczni, działają uprzedzająco, aby rozpoznać ukształtowanie terenu, jego przejezdność, drogi i bezdroża oraz miejsca dogodne do budowy przepraw i lądowania śmigłowców – powiedział.

Biskup polowy zwrócił uwagę, że choć o służbie geografów wojskowych pisze się niezwykle rzadko, to jednak od nich „w dużej mierze zależy sukces i bezpieczeństwo żołnierzy ćwiczących w kraju i pełniących służbę na misjach zagranicznych”. – Od wielu już lat jesteście cenionymi fachowcami w ramach współpracy z Sojuszem Północnoatlantyckim i siłami zbrojnymi Unii Europejskiej – powiedział.

Na koniec wyraził wdzięczność żołnierzom i pracownikom wojska za ich służbę na rzecz polskich sił zbrojnych. – Jubileusz setnej rocznicy powstania tej niezwykle ważnej instytucji wojskowej jest okazją, aby podziękować byłym i obecnym dowódcom, żołnierzom i pracownikom Geografii Wojskowej za ich trud i poświęcenie dla dobra Sił Zbrojnych i Rzeczpospolitej. Życzę Wam nieustającej pasji i sił do realizacji kolejnych zadań. Niech Wasza służba i praca znajdą uznanie w oczach przełożonych – zakończył.

Eucharystię koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego ks. mjr Grzegorz Bechta i kpt Marcin Janocha. Uczestniczyło w niej liczne grono żołnierzy i pracowników jednostek podległych Szefostwu Geografii Wojskowej z płk. Sławomirem Jakubiukiem, który w imieniu żołnierzy i pracowników wojska podziękował Ordynariuszowi Wojskowemu za sprawowaną Mszę św.

Bp Guzdek wręczył płk. Jakubiukowi medal pamiątkowy „W służbie Bogu i Ojczyźnie”, wybity z okazji setnej rocznicy powołania Biskupstwa Polowego w Polsce.

kos / Warszawa

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao