reklama

Bp Wętkowski: to jest czas świeckich w Kościele

„Wydaje się, że dzisiaj, w czasach, w których żyjemy, właśnie na osobach świeckich spoczywa znaczna odpowiedzialność, aby prowadzić życie Kościoła dalej. Aby - jeśli chcemy użyć terminu, że Kościół jest w kryzysie – z tego kryzysu wychodzić” – mówił w sobotę w Gnieźnie bp Krzysztof Wętkowski.

 Biskup pomocniczy gnieźnieński przewodniczył Mszy św. inaugurującej działalność Prymasowskiego Studium Teologiczno-Pastoralnego. To nowa propozycja w archidiecezji gnieźnieńskiej, adresowana do katolików świeckich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę teologiczną, pogłębić wiarę, a także podjąć pastoralną posługę w parafiach jako nadzwyczajni szafarze Eucharystii lub w poradnictwie rodzinnym.

„Powołanie nie dotyczy tylko księdza czy zakonnicy. Każdy chrześcijanin jest powołany. Co więcej, wydaje się, że dzisiaj, w czasach, w których żyjemy, właśnie na osobach świeckich spoczywa znaczna odpowiedzialność, aby prowadzić życie Kościoła dalej. Aby – jeśli chcemy użyć terminu, że Kościół jest w kryzysie – z tego kryzysu wychodzić” – mówił w homilii biskup pomocniczy gnieźnieński podkreślając dalej, że nie da się tego zrobić bez odpowiedniego przygotowania intelektualnego, ale przede wszystkim nie da się tego zrobić bez wiary.

„ Kościół miał i ma wystarczająco dużo zamieszania przez niewierzących teologów, przez tych, którzy uważają, że niepotrzebny jest żaden kontakt z Bogiem, że wystarczy podchodzić do wszystkiego w sposób racjonalny i przemyślany, a najlepiej kwestionować wszystko to, w co wierzono przez całe pokolenia. Myślę więc, że czas odnowy, który z całą pewnością przyjdzie, będzie czasem ludzi świeckich” – stwierdził bp Wętkowski.

Dał też słuchaczom trzy wskazówki, czyniąc je jednocześnie swoimi życzeniami.

„Życzę wam, abyście wierzyli w Boga, ufali Chrystusowi i nie byli naiwni. Wielu ludzi, także chrześcijan, myli dziś miłosierdzie z naiwnością, a czytając Ewangelię widzimy dokładnie, jak realistycznie do życia i świata podchodził Jezus. Tego więc trzeba się uczyć” – podkreślił na koniec biskup pomocniczy gnieźnieński.

Powołane przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha Polaka Prymasowskie Studium Teologiczno-Pastoralne adresowane jest do katolików świeckich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę teologiczną i jednocześnie pogłębić wiarę, a obowiązkowe dla osób, które zamierzają podjąć pastoralną posługę w parafiach jako nadzwyczajni szafarze Eucharystii lub zamierzają pomagać w poradnictwie rodzinnym.

„Studium zrodziło się w kontekście wyzwań, wobec których stajemy jako ludzie wierzący w czasach pluralizmu poglądów, opinii i wielości stylów życia” – mówi dyrektor studium ks. dr hab. Maciej Olczyk.

Jak dodaje, różnorodność z jednej strony stanowi pewne bogactwo, z drugiej jednak niesie ryzyko zagubienia spraw najistotniejszych. W takich okolicznościach także wiara zostaje wystawiona na poważną próbę.

„Nie tylko wiara i niewiara stawiane są dziś na równi, ale bywa, że swoista moda na ateizm spycha wiarę za kulisy spraw życiowo ważnych. Dlatego z jednej strony modlitewne przylgnięcie do Pana Boga, a z drugiej pogłębianie znajomości treści naszej wiary stanowią duchowe wzmocnienie dla chrześcijan, od których wielokrotnie żąda się dziś uzasadnienia swoich przekonań” – dodaje ks. Olczyk.

Dwuletni program studium przybliża wybrane zagadnienia z zakresu teologii biblijnej, dogmatycznej, moralnej, pastoralnej, historii Kościoła, liturgiki, nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie, katolickiej nauki społecznej oraz kultury i sztuki chrześcijańskiej. Zasadniczą część zajęć tworzy tzw. „kanon teologiczno-pastoralny”. Jego uzupełnieniem są zajęcia tzw. specjalizacji: liturgicznej i małżeńskiej, które pozostawia się wolnemu wyborowi słuchaczy oraz profilu planowanego zaangażowania duszpasterskiego.

Zajęcia odbywać się będą w jedną sobotę w miesiącu w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie.

Warto dodać, że ponad połowa uczestników studium to osoby niewiążące studiowania z przyszłą aktywnością pastoralną. Pozostałą część stanowią kandydaci do posługi nadzwyczajnego szafarza Eucharystii (ok. 30%) oraz osoby planujące lub już zaangażowane w pomoc małżonkom i rodzinom (20%).

bgk / Gniezno

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao