Franciszek u św. Marty apeluje o prostotę i prawdę życia chrześcijańskiego

Podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty, Papież nawiązał w swojej homilii do pierwszego czytania dzisiejszej liturgii (Iz 58,1-9), gdzie prorok Izajasz wzywa do łączenia postu z uczynkami miłości.

Franciszek wskazał, że okres Wielkiego Postu ma nam dopomóc w odzyskaniu jedności wewnętrznej. Służy temu post, jałmużna i modlitwa. Przypomniał, że Pan Jezus zachęca nas, byśmy przeżywali ten czas radośnie, będąc szczodrymi wobec potrzebujących, nie trąbiąc wokół siebie, modląc się do Boga niemal „w ukryciu”, nie starając się wzbudzić podziwu u innych. Dał nam przykład w postawie faryzeusza i celnika (Łk 18,9-14). Papież zauważył, że również dzisiaj są ludzie uważający się za sprawiedliwych, bo należą do odpowiedniego stowarzyszenia i co niedziela są w kościele, a nie są „jak ci biedni ludzie, którzy niczego nie rozumieją”.

„Ci, którzy dążą do pozorów, nigdy nie uznają się za grzeszników i jeśli im powiesz: «Ale i ty jesteś grzesznikiem» - odpowiedzą «Tak, wszyscy mamy grzechy!», i wszystko relatywizują i na powrót udają sprawiedliwych. Próbują stwarzać pozory, robiąc miny jak ze świętego obrazka, ale to wszystko są tylko pozory. A kiedy zachodzi różnica między rzeczywistością a pozorem, Pan używa przymiotnika: «obłudnik»- powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zauważył, że każdy człowiek jest kuszony przez obłudę, zaś okres przygotowujący nas na Święta Paschalne może być dobrą okazją do rozpoznania niekonsekwencji, zidentyfikowania warstw makijażu używanych do ukrycia rzeczywistości. Papież zauważył, że ta postawa niekonsekwencji wyraża się często w wyzysku pracowników, którego dopuszczają się także ludzie deklarujący się jako katolicy. Stąd okres Wielkiego Postu powinien nam służyć do ponownego odkrycia piękna prostoty, do powiązania rzeczywistości z aspektem zewnętrznym. 

„Proś Pana o moc i idź pokornie naprzód, z tym, co możesz. Ale nie upiększaj duszy makijażem, bo jeśli tak uczynisz, to Pan ciebie nie rozpozna. Prośmy Pana o łaskę bycia konsekwentnymi, byśmy nie byli próżnymi, o nie udawanie godniejszych niż jesteśmy. Prośmy o tę łaskę w okresie Wielkiego Postu: o spójność między tym co formalne a rzeczywiste, pomiędzy rzeczywistością a tym jakimi się jawimy” – powiedział Ojciec Święty na zakończenie swego rozważania. 

st (KAI) / Watykan

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao