Papież: czas i ludzkie oblicza są zwiastunami Boga żywego

Uczmy się, że czas i ludzkie oblicza są zwiastunami Boga żywego” – tymi słowami zachęcającymi do rozwijania sztuki rozeznawania można streścić katechezę Papieża. Podczas środowej audiencji ogólnej kontynuował on cykl poświęcony rozważaniu księgi Dziejów Apostolskich.

Franciszek zwrócił uwagę, że począwszy od wydarzenia Piędziesiątnicy uczniowie Jezusa nie byli sami. Działał w nich Duch Święty. Nie byli już skupieni wyłącznie na sobie, ani nie dawali się nikomu zastraszyć.

Duch Święty daje odwagę przyznawania się do Jezusa

“Wyjątkową odwagę mieli ci ludzie. Ale pomyślmy, że wcześniej okazali się tchórzliwi: wszyscy pouciekali, rozbiegli się, kiedy Jezus został pojmany przez straże. Wszyscy. Ale z tchórzliwych przemienili sie w odważnych. Dlaczego? Ponieważ był z nimi Duch Święty – podkreślił Ojciec Święty. - To samo dzieje się z nami: jeśli mamy w sobie Ducha Świętego, jesteśmy napełnieni odwagą do podążania naprzód, mamy odwagę do zwyciężania w różnych walkach, nie swoją własną mocą, ale dzięki Duchowi Świętemu, który nam towarzyszy.”

W tym kontekście Franciszek przypomniał również o świadectwie współczesnych męczenników, m.in. o prawosławnych Koptach, którzy cztery lata temu zostali ścięci na plaży w Libii. Umierali z imieniem Jezusa na ustach. Nie zaparli się wiary, ponieważ Duch Święty im towarzyszył. Mechanizm wywołujący prześladowanie chrześcijan pozostaje zawsze podobny: osoby, które odrzucają chrześcijaństwo czynią to w poczuciu zagrożenia i dlatego zadają śmierć wierzącym w Chrystusa. Papież odwołał się do postaci Gamaliela, który był człowiekiem roztropnym, zachęcającym innych do podjęcia drogi rozeznania. Zaznaczył, że wszystko to, co nie pochodzi od Boga nie wytrzyma próby czasu i zniknie. Świadczy o tym choćby klęska wszystkich dawnych imperiów oraz dyktatur ubiegłego stulecia. Chciały zawładnąć światem, a dzisiaj mówią o nich jedynie podręczniki historii.

Papież – tylko moc Boga daje siłę do przetrwania

“Pomyślcie również dzisiaj, o współczesnych imperiach: wszystkie upadną, jeśli Boga nie będzie w nich. Ponieważ siła, którą ludzie mają sami z siebie nie jest trwała. Tylko moc Boga jest trwała. Pomyślmy o historii chrześcijan, także o historii Kościoła, z tymi wszystkimi grzechami, skandalami, z tymi wszystkimi nadużyciami w ciągu dwóch tysięcy lat. Dlaczego Kościół nie upadł? - pytał Papież. - Ponieważ Bóg jest w nim. Jesteśmy grzesznikami i wiele razy dajemy zgorszenie, tyle razy. Ale Bóg jest z nami. I Bóg zbawia nas, potem innych; ale zawsze Pan zbawia. Naszą siłą jest: «Bóg z nami».”

Franciszek zaznaczył, że podejmując rozeznanie uczymy się cierpliwego oczekiwania na owoce. Wezwał do osobistej i wspólnotowej modlitwy do Ducha Świętego, aby wszyscy nabywali tej umiejętności rozeznawania. Wtedy będzie można uchwycić jedność całej historii zbawienia poprzez znaki przejścia Boga w naszym czasie oraz Jego obecność na obliczach tych, którzy są obok nas.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao