reklama

Papież do nowojorskich lekarzy: chory potrzebuje serca

Papież spotkał się z amerykańskimi pracownikami medycznymi, którzy udzielają pomocy najuboższymi mieszkańcom Nowego Jorku.

Są oni zrzeszeni w instytucji SOMOS Community Care, a w Rzymie zorganizowali sympozjum na temat: „Rodzina imigrantów i jej potrzeby medyczne”. Franciszek wyraził zadowolenie z działalności tej instytucji. Zaznaczył, że wyróżnia się ona we współczesnym społeczeństwie dążącym do indywidualizmu, utylitaryzmu i globalizacji obojętności. Solidarność okazywana chorym jest prawdziwym skarbem – mówił Papież – a także wyróżnikiem autentycznej opieki medycznej, która w centrum stawia osobę i jej potrzeby. Nawet jeśli nie wszystkie terapie prowadzą do uzdrowienia, to jednak jeśli opieka medyczna świadczona jest z sercem, zawsze okazuje się dobroczynna dla życia, ducha i ciała człowieka – podkreślił.

W opiece medycznej ważna nie tylko technika, ale i miłość

“Opieka zdrowotna jest dziś uznawana za powszechne prawo człowieka i zasadniczy wymiar jego integralnego rozwoju. Jednak w skali światowej nadal pozostaje ono prawem, które zapewnione jest nielicznym, a wielu jest go pozbawionych – mówił Papież. – Należy również zauważyć, że często tam, gdzie opieka nad chorymi jest zagwarantowana, bywa ona zdominowana przez podejście czysto techniczne, które okazuje się ważniejsze od osoby, przez co wypaczone zostaje najgłębsze znaczenie samej opieki. Nie wolno jednak zapominać, że opieka ta powinna być «wyrazem głębokiego ludzkiego zaangażowania, podejmowanego i realizowanego nie tylko jako działalność techniczna, ale także jako przejaw poświęcenia i miłości bliźniego» (Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia, n. 4).”

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao