Papież: jedność ma konkretne imię. Jest nim braterstwo

Papież Franciszek spotkał się w czwartek z nowymi ambasadorami kilku krajów, którzy przybyli, aby złożyć listy uwierzytalniające.

Obecni byli przedstawiciele placówek dyplomatycznych Etiopii, Gwinei, Gwinei-Bissau, Luksemurga, Mozambiku, Norwegii, Nowej Zelandii, Sierra Leone oraz Tajlandii.

Ojciec Święty zwrócił uwagę na wspólną odpowiedzialność w trosce o najsłabszych. Nagląca potrzeba skupienia szczególnej uwagi na najbiedniejszych obywatelach jest najwyższą powinnością. Wskazał na potrzebę poszanowania różnic oraz promocję integralnego rozwoju człowieka.

Papież zauważył, że wszyscy stają dzisiaj wobec złożonych wyzwań globalnych. Szczególne znaczenie ma więc braterstwo wyrażające się we wspólnym działaniu, aby zapewnić uczciwe i pokojowe współistnienie. To nie tylko czysta strategia społeczno-polityczna, ale wyraz solidarności, która idzie głębiej i dąży do osiągnięcia wspólnych celów. Braterstwo obecne w powszechnym pragnieniu przyjaźni pomiędzy ludźmi, wspólnotami oraz narodami nigdy nie jest stanem osiągniętym raz na zawsze. Do największych zagrożeń dla życia w zgodzie i harmonii należą przemoc oraz konflikty zbrojne. Jednak bolesna lekcja podziałów i nienawiści uczy nas również, że pokój jest zawsze możliwy. Rozwiązywanie konfliktów oraz pojednanie są znakami jedności, która jest silniejsza od podziałów oraz braterstwa, które jest mocniejsze od nienawiści – zauważył Papież.

Papież – tworzenie kultury dialogu i spotkania

“Jest czymś bardzo zachęcającym udział w konkretnych działaniach wspólnoty międzynarodowej zmierzających do przezwyciężania konfliktów zbrojnych i tworzenia dróg pokoju. Widzimy wtedy, jak bardzo potrzebny jest braterski dialog, aby osiągnąć ten wzniosły cel – podkreślił Franciszek. W istocie: dialog, współczucie, szerzenie kultury tolerancji, akceptacja drugiego oraz zgodnego współistnienia między ludźmi może przyczynić się wydatnie do redukcji wielu problemów ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych, które dotykają ogromnej części rodzaju ludzkiego.”

Na zakończenie Papież zapewnił, że towarzyszy ambasadorom w modlitwie oraz życzył im owocnej misji w służbie krajów, które reprezentują.

 Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama