Papież: nawrócenie to wyjście z logiki „każdy dla siebie"

Tematowi Eucharystii poświęcił Papież rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”. We Włoszech bowiem, jak i wielu innych krajach świata, w niedzielę obchodzona jest uroczystość Bożego Ciała.

Franciszek odniósł się do Ewangelii opisującej cudowane rozmnożenie chleba (por. Łk 9, 11-17). Apostołowie chcieli odesłać tłumy ludzi, którzy szli za Jezusem po trudzie całego dnia, aby ci znaleźli sobie schronienie i coś do jedzenia. Jezus odpowiada, aby to oni, Jego uczniowie, dali im jeść. „Zachęcił ich – podkreślił Papież – aby dokonali prawdziwego nawrócenia od logiki «każdy dla siebie» do dzielenia się, zaczynając od tego, co Opatrzność daje do dyspozycji”. Widząc bezradność uczniów Jezus dokonuje cudownego rozmnożenia chleba.

Rozmnożenie chleba zapowiedzią sakramentu Eucharystii

    “ Ten cud - bardzo ważny, tak bardzo, że jest opowiadany przez wszystkich Ewangelistów - ukazuje moc Mesjasza, a jednocześnie jego współczucie dla ludzi – zaznaczył Ojciec Święty. - Ten cudowny czyn nie tylko pozostaje jednym z wielkich znaków życia publicznego Jezusa, ale zapowiada to, co ostatecznie stanie się pamiątką Jego ofiary, to jest Eucharystii, sakramentu Jego Ciała i Jego Krwi, wydanych za zbawienie świata. ”

Franciszek zwrócił uwagę, że Eucharystia jest syntezą życia Jezusa, które było jednym aktem miłości do Ojca i do człowieka. To w niej pozostawia nam testament nowego i wiecznego przymierza.

Odnawiajmy naszą radość i zadziwienie z daru Eucharystii

    “ Każdego roku uroczystość Bożego Ciała zaprasza nas do odnowienia zadziwienia i radości z powodu tego wspaniałego daru Pana, jakim jest Eucharystia – powiedział Ojciec Święty. - Przyjmijmy go z wdzięcznością, nie w sposób bierny, rutynowy. Nie przyzwyczajajmy się do Eucharystii, nie chodźmy do Komunii z przyzwyczajenia. Za każdym razem, gdy zbliżamy się do ołtarza, aby przyjąć Najświętszy Sakrament odnawiajmy nasze «amen» dla Ciała Chrystusa. Niech będzie to słowo płynące z głębi serca, wyrażające przekonanie, że to Jezus, który mnie zbawił, który przychodzi, aby dać mi siły do życia, to Jezus, Jezus żywy. ”

Na zakończenie Papież zachęcił do licznego udziału, także duchowego, w procesjach z Najświętszym Sakramentem, które są wyrazem wiary eucharystycznej.

Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” Franciszek przypomniał wczorajszą beatyfikację 14 sióstr zakonnych w Madrycie, które zostały zamordowane w czasie prześladowań religijnych podczas wojny domowej w Hiszpanii. Wezwał, aby ich przykład męczeństwa był zachętą i siłą, szczególnie w momentach próby.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama