Synod o Amazonii: co zrobić, by nie było katolików pierwszej i drugiej klasy?

Synod o Amazonii: co zrobić, by nie było katolików pierwszej i drugiej klasy? - zastanawiano się podczas drugiego roboczego dnia Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Amazonii.

Na konferencji prasowej w Watykanie prefekt Dykasterii ds. Komunikacji Paolo Ruffini wyliczył tematy pojawiające się w dzisiejszych wystąpieniach. Wielu ojców synodalnych poruszało kwestię formacji zarówno duchownych, jak i świeckich, uwzględniającej lokalną kulturę. Stawiali oni także pytanie, o to jaką rolę mogą odgrywać świeccy w dawaniu ewangelicznego świadectwa zgodnie ze swymi charyzmatami i powołaniem, które niekonicznie muszą być związane ze święceniami kapłańskimi.

Wskazywali ma konieczność pomocy mieszkańcom w obronie ich praw i ich terytoriów przed niszczącymi skutkami przemysłu wydobywczego, np. poprzez większą kontrolę nad działającymi w Amazonii przedsiębiorstwami w państwach, w których są one zarejestrowane. Mowa była o tym, że niszczenie środowiska naturalnego jest sprzeczne z wiarą chrześcijańską i że za jego ochronę odpowiedzialne są wszystkie kraje, zwłaszcza najbardziej uprzemysłowione. Wskazywano na potrzebę wypracowania nowego modelu rozwoju i postępu. Wyrażono przekonanie, że także Kościół można porównać do ekosystemu, któremu obecnie grozi „deforestacja kultury katolickiej”.

Mówiąc o dostępie mieszkańców Amazonii do sakramentów i propozycji ustanowienia nowych posług kościelnych, uczestnicy obrad synodalnych przestrzegli przed podziałem amazońskich wiernych na „katolików pierwszej i drugiej klasy - tych, którzy mogą uczestniczyć w Eucharystii i przyjąć Komunię św. i tych, którzy nie mogą” tego uczynić w każdą niedzielę. Zadali więc pytanie, „jak sprowadzić Jezusa w Eucharystii”, aby nie było katolików „drugiej klasy”, dodając, że pytanie to pochodzi od samych wspólnot pozbawionych Mszy św. i kierownictwa duchowego.

- Jesteśmy w auli synodalnej na etapie słuchania wystąpień, jednego po drugim. Nie doszło jeszcze do dyskusji - powiedział o. Giacomo Costa z synodalnej komisji ds. informacji. Dlatego, jak wyjaśnił, nie ma na razie ciągłości tematycznej.

pb (KAI) / Watykan

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao