Bp Solarczyk do chorych: Przyjmijcie łaskę Boga ofiarowując swoje cierpienia i modlitwy

Przyjmijcie łaskę Boga ofiarowując swoje cierpienia i modlitwy za innych, za tych którzy się zagubili na drogach życia – zaapelował do chorych bp Marek Solarczyk.

W diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej z Lourdes odbyły się w diecezji warszawsko-praskiej centralne uroczystości z okazji 28-go Światowego Dnia Chorego. Po liturgii osoby starsze i cierpiące przystąpiły do sakramentu namaszczenia chorych.

W czasie homilii bp Solarczyk podkreślił moc modlitwy różańcowej i zwrócił uwagę na skuteczność orędownictwa Najświętszej Maryi Panny. – Prosząc Ją o wstawiennictwo możemy doświadczyć tchnienia mocy Boga, która nas ogarnia, która jest w stanie zablokować wszelkie ludzkie możliwości i ludzką sprawność, które mogłyby odsunąć nas, czy odgrodzić od Pana – przekonywał kaznodzieja.

Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej zachęcał do podjęcia z hojnością i otwartością serca orędzia, które Maryja zostawiła w czasie objawień w Lourdes. – Tam wzywała nas Ona do pokuty oraz modlitwy za grzeszników, by to co jest słabością człowieka i owocem jego wyborów, odrzuceniem Bożej prawdy i mocy, zostało oczyszczone. Dla nas jedną z form podjęcia tego zaproszenia są uczynki pokutne – zwrócił uwagę bp Solarczyk, zachęcając by ofiarować swój trud choroby i cierpienia za innych.

Podkreślił, że Najświętsza Maryja Panna uczy nas też przyjęcia, szacunku i współpracy z Bożą łaską. – Mówiąc na koniec objawień „Jestem Niepokalane Poczęcie” – Matka Boża uświadamia nam wartość Bożej łaski w naszym codziennym życiu. Możemy ją czerpać z daru sakramentów, dziś w sposób szczególny z Eucharystii i sakramentu namaszczenia chorych – powiedział bp Solarczyk.

- Dziękujmy zatem za tych, którzy swoje cierpienia, swoją chorobę przyjmują z ufnością prosząc, by owoce tego nie zostały zmarnowane – zachęcał.

Po liturgii odbyło się nabożeństwo lourdzkie.

mag / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama