Franciszek: Wychowawcza misja rodziny rozpoczyna się w łonie matki

Niezastąpioną rolę rodzin i nauczycieli w kształceniu przyszłych pokoleń wskazał Franciszek spotykając się z uczestnikami seminarium zorganizowanego przez Papieską Akademię Nauk Społecznych na temat: „Edukacja: światowe przymierze”.

Ojciec Święty zwrócił uwagę na kluczową rolę oświaty w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Zauważył, że pomimo postępu dokonanego przez niektóre kraje i coraz większego upowszechnienia szkolnictwa podstawowego, nadal utrzymują się poważne nierówności na polu oświaty. Stąd potrzeba nowego globalnego przymierza na rzecz edukacji.

Wszyscy uchylają się od odpowiedzialności

„Dziś doświadczamy kryzysu, rozbicia tak zwanego przymierza edukacyjnego, przymierza, które zawiązuje się między rodziną, szkołą, ojczyzną i światem, kulturą i kulturami. To przymierze naprawdę zostało zerwane. Można je z powrotem nawiązać jedynie dzięki nowej wielkoduszności i powszechnemu porozumieniu. Zerwanie paktu edukacyjnego oznacza, że zarówno społeczeństwo, jak i rodzina i różne instytucje, które maja się zajmować wychowaniem, delegują swe zadnia na innych. W ten sposób różne instytucje, a także same państwa, które wypowiedziały to przymierze edukacyjne, nie wywiązują się ze swych zobowiązań.“ 

Franciszek wskazał na potrzebę odpowiedniego wspierania zarówno rodzin, jak i nauczycieli. 

Docenić rodziny i nauczycieli 

„W nowym przymierzu edukacyjnym trzeba docenić rolę rodziny, bo jej wychowawcza misja rozpoczyna się już w łonie matki, w chwili narodzin. Jednym z zasadniczych sposobów na poprawę jakości edukacji szkolnej jest większe zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnych w programy edukacyjne. Chcę również w tym momencie oddać cześć nauczycielom za ich odwagę i zaangażowanie w obliczu wyzwań edukacyjnych. To oni są budowniczymi przyszłych pokoleń. Dzięki swej wiedzy, cierpliwości i poświęceniu przekazują swój sposób bycia, który przemienia się w niematerialne bogactwo, tworzą ludzi jutra. Spoczywa na nich wielka odpowiedzialność.“


źródło: Krzysztof Bronk - Vatican News


« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao