Papież: wzorem Maryi, modląc się, mamy składać życie w ręce Pana

Podczas środowej audiencji Papież ukazał wiernym Maryję jako wzór modlitwy. Zwrócił uwagę przede wszystkim na jej postawę dyspozycyjności i posłuszeństwa, która sprawiła, że mogła stać się Matką Jezusa, a tym samym – Matką Kościoła

„Serce Maryi jest jak perła o niezrównanym blasku, uformowana i wyszlifowana cierpliwym przyjmowaniem woli Bożej poprzez tajemnice Jezusa rozważane w modlitwie” – powiedział Papież podczas audiencji ogólnej transmitowanej z Biblioteki Pałacu Apostolskiego. Franciszek wskazał dzisiaj osobę Najświętszej Maryi Panny jako kobietę modlitwy. Dzięki temu potrafi pokonać lęk, pozostaje otwarta oraz dyspozycyjna. Jest posłuszna i gotowa na przyjęcie woli Bożej. Staje przed Bogiem w postawie prostoty i pokory, składając swoje życie w jego ręce.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że modlitwa łagodzi niepokój, potrafi przekształcić go w dyspozycyjność. Maryja towarzyszy Jezusowi modlitwą przez całego Jego życie, aż po śmierć i zmartwychwstanie, a następnie pierwszym krokom rodzącego się Kościoła. Modli się we wspólnocie, jako jeden z jej członków.

Papież – Maryja poprzez swoją modlitwę rodzi Kościół

    „Modląc się z rodzącym się Kościołem Maryja staje się Jego Matką, towarzyszy mu w stawianiu pierwszych kroków – w modlitwie, oczekując na Ducha Świętego, a następnie na pierwszych etapach. W milczeniu, zawsze w milczeniu. Modlitwa Maryi jest milcząca. Jedynie raz Ewangelia opowiada nam o modlitwie Maryi: w Kanie, kiedy prosi swojego Syna, za tych biednych ludzi, którym podczas święta zagraża kompromitacja – podkreślił Papież. – Wyobraźmy sobie: nie ma więcej wina! Co za fatalne wrażenie! I Ona prosi, ale pozostawia Synowi rozwiązanie tego problemu. Zawsze jej obecność wyraża się w modlitwie. Jej trwanie pośród uczniów w Wieczerniku, w oczekiwaniu na Ducha Świętego, to towarzyszenie modlitwą . W ten sposób Maryja rodzi Kościół, i jest jego Matką.“

Ojciec Święty zaznaczył, że w Dziewicy Maryi naturalna intuicja kobieca zostaje wywyższona przez jej wyjątkowe zjednoczenie z Bogiem na modlitwie. Z tego powodu, czytając Ewangelię, zauważamy, że czasami wydaje się ona znikać po to, aby powrócić w kluczowych momentach.

Papież – Maryja jest pierwszą uczennicą Pana

    „Maryja jest otwarta na głos Boga, który prowadzi jej serce i kieruje jej krokami tam, gdzie jest potrzebna jej obecność. Milcząca obecność matki i uczennicy. Maryja jest obecna ponieważ jest Matką, ale jest także obecna ponieważ jest pierwszą uczennicą , tą, która najlepiej nauczyła się wielu rzeczy od Jezusa – podkreślił Papież. – Maryja nigdy nie mówi: «Przyjdźcie, ja rozwiąże sprawy». Nie. Mówi: «zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” – zawsze z palcem wskazującym na Jezusa. To czyni ją uczniem, ona jest pierwszą uczennicą. Modli się jako Matka i modli się jako uczennica.“

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że wszystko, co dzieje się wokół Maryi, znajduje ostatecznie odbicie w głębi jej serca. Wszystko wiedzie do jej serca, aby zostać przeniknięte modlitwą i przez nią przekształcone. „Byłoby pięknie, gdybyśmy upodobnili się chociaż trochę do naszej Matki: z sercem otwartym na Słowo Boga, z sercem milczącym, z sercem posłusznym, z sercem, które potrafi przyjąć Słowo Boga i pozwala mu wzrastać jako ziarnu dobra obecnego w Kościele” – powiedział na zakończenie Franciszek.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama