Stolica Apostolska za przedłużeniem Porozumienia z Chinami

22 października wygaśnie tymczasowe Porozumienie pomiędzy Stolicą Apostrolską a Chińską Republiką Ludową dotyczące nominacji biskupów.

Zostało podpisane w Pekinie na okres dwóch lat, zanim nastąpi ewentaulne ostateczne potwierdzenie lub zostanie podjęta inna decyzja. Watykański Sekretarz Stanu kard. Pietro Parolin wyjaśnił w ostatnim czasie, że intencją Stolicy Apostolskiej jest zaproponowanie władzom chińskim przedłużenie porozumienia w dotychczasowej formie, aby zweryfikować w kolejnych latach jego użyteczność dla Kościoła w Chinach.

Dyrektor wydawniczy mediów watykańskich Andrea Tornielli przypomina o specyficznej materii zawartego dwa lata temu układu. Nie dotyczy on bezpośrednio relacji dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską a Chinami, nie wiąże się również ze statusem prawnym chińskiego Kościoła katolickiego czy relacji pomiędzy duchowieństwem a władzami kraju. Porozumienie dotyczy wyłącznie procesu mianowania biskupów: czyli zasadniczej kwestii dla życia Kościoła i dla jedności pasterzy Kościoła katolickiego w Chinach z biskupem Rzymu oraz z biskupami całego świata.

Cel tymczasowego porozumienia nigdy zatem nie był dyplomatyczny, tym bardziej polityczny, ale wyłącznie duszpasterski: było nim umożliwienie wiernym katolikom posiadania biskupów w pełnej jedności z Następcą Piotra i uznawanych równocześnie przez władze Chińskiej Republiki Ludowej. Jedynym celem tymczasowego Porozumienia jak napisał Papież Franciszek w „Orędziu do katolików chińskich oraz Kościoła powszechnego” we września 2018 roku było „utrzymanie i rozwój głoszenia Ewangelii w Chinach oraz odbudowanie pełnej i widzialnej jedności Kościoła”.

Pierwsze dwa lata przyniosły nowe nominacje biskupie za zgodą Rzymu i niektórzy biskupi zostali również oficjalnie uznani przez rząd w Pekinie. Pandemia oczywiście zablokowała nieco kontakty w ubiegłych miesiącach, ale rezultaty chociaż ograniczone są jednak poztytywne i skłaniają do pojścia dalej w realizacji Porozumienia w następnym okresie czasu – czytamy w tekście Andrei Torniellego.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao