Watykan: wolność słowa nie usprawiedliwia dyskryminacji!

Portale internetowe odgrywają kluczową rolę w dyskredytowaniu wspólnot wyznaniowych, propagowaniu nietolerancyjnych postaw i prowokacyjnym przedstawianiu symboli religijnych – czytamy w oświadczeniu Stolicy Apostolskiej przedstawionym na forum OBWE w Wiedniu.

Stolica Apostolska podkreśla, że media, aby wypełniać dobrze swoją funkcję w społeczeństwie, muszą być wolne. Wolność jednak wiąże się z obowiązkami, których nie można ignorować. Jednym z nich jest działanie w oparciu o podstawowe normy etyczne. Jak zaznacza watykańska delegacja nie wyklucza to krytycznej debaty na tematy religii i wspólnot wyznaniowych. „Nie do przyjęcia jest jednak chowanie się za wolnością słowa, by usprawiedliwiać dyskryminację, wrogość i przemoc” - czytamy w oświadczeniu Stolicy Apostolskiej. Wolność wypowiedzi musi pozwalać na rozwój przestrzeni, w której obie strony mogą wyrażać swoje poglądy, z szacunkiem i bez obawy przed oponentem.

Na mediach spoczywa odpowiedzialność za uczciwe i dokładne przedstawianie spraw religijnych oraz umożliwianie członkom wspólnot religijnych wyrażania własnych poglądów. Stolica Apostolska zachęca państwa członkowskie OBWE do opracowania konkretnych wytycznych dotyczących standardów zawodowych i samoregulacji w zakresie tolerancji religijnej i walki z dyskryminacją w mediach.

Watykan zaznacza również jak istotny jest dostęp do mediów. Jego brak może nieść ze sobą poważne konsekwencje. „Pandemia COVID-19 ujawniła, że nierówności w dostępie do informacji najbardziej narażają na cierpienie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji. Przepaść cyfrowa między bogatymi a biednymi może kosztować życie, zwłaszcza gdy kluczowe informacje na temat koronawirusa nie docierają na czas lub w ogóle do społeczeństw o niskich dochodach” - czytamy w oświadczeniu.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama