Bp Dajczak: wybudzić się do świadectwa to dzisiaj fundamentalna sprawa

To jest dzisiaj fundamentalna sprawa: wybudzić się do świadectwa – powiedział bp Edward Dajczak, biskup koszalińsko-kołobrzeski, podczas briefingu dla mediów 13 października. W Rzymie na wizycie ad limina apostolorum przebywa druga grupa biskupów z Polski.

Bp Edward Dajczak, biskup koszalińsko-kołobrzeski, opowiedział o dzisiejszej wizycie biskupów w Kongregacji ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Przyznał, że głównym promotorem nowej ewangelizacji był papież Jan Paweł II. „Ten temat jest nieustannie obecny, ponieważ nowa ewangelizacja odbywa się wewnątrz Kościoła. Kościół musi nieustannie ewangelizować tych, którzy z kolei będą głosili Ewangelię. Ten proces nieustannie trwa” – podkreślił.

Bp Dajczak zaznaczył, że głoszenie Ewangelii odbywa się na mocy sakramentu chrztu. Przyznał, że ogromnym wyzwaniem są chrześcijanie, którzy doszli do stanu zobojętnienia. „To jest ważna przestrzeń ewangelizacyjna, która rozgrywa się w Kościele na różnych etapach: przy udzielaniu sakramentów dzieciom – chrztu, pierwszej komunii św., bierzmowania – kiedy funkcjonuje jeszcze tradycja religijna, a w mniejszym stopniu jest już obecna wiara. To jest moment, w którym potrzeba ludzi, którzy dzieliliby się Ewangelią” – zaznaczył.

Biskup koszalińsko-kołobrzeski zauważył, że młode pokolenie jest bardzo otwarte na świadectwo swoich rówieśników. „Młodzi ludzie szukają i chcą doświadczyć wspólnoty realnej, nie tylko tej, która rozgrywa się w przestrzeni Internetu” – zaznaczył. Dodał, że trzecia grupa osób to ludzie będący poza Kościołem i poszukujący.

„To jest dzisiaj fundamentalna sprawa: wybudzić się do świadectwa” – podsumował bp Dajczak.

Z kolei bp Marek Mendyk, biskup świdnicki, opowiedział podczas briefingu o wizycie w Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej. „Podczas spotkania w Kongregacji miałem okazję przedstawić problemy związane z wychowaniem religijnym, wychowaniem katolickim, nie tylko w tym obszarze, jaki daje nam nauczanie religii w szkole, ale także jeśli chodzi o szkoły katolickie w Polsce i uczelnie wyższe, gdzie jest formacja teologiczna i formacja ludzka” – powiedział.

Nawiązując do duszpasterstwa dzieci i młodzieży, bp Mendyk przyznał, że spora grupa młodych ludzi odchodzi od religii. „To jest problem kultury cyfrowej, w której młodzi ludzie uczestniczą” – zaznaczył. Dodał, że nie można postrzegać życia i marzeń, oczekiwań i życiowych problemów młodych ludzi bez odniesienia do świata cyfrowego.

Biskup świdnicki podkreślił, że pomimo spadku demograficznego w Polsce nie maleje zainteresowanie szkołami katolickimi. „Okazuje się, że rodzice tych dzieci, które są posyłane do szkół katolickich, są zainteresowane poziomem wykształcenia, stylem wychowania, który prowadzą szkoły katolickie, ale też chcą, aby ich dzieci były bezpieczne w środowisku szkolnym” – zaznaczył.

Bp Mendyk przypomniał, że w tym roku przeżywamy 30. rocznicę obecności nauczania religii w szkole. „To jest dobry moment, aby dokonać pewnego zestawienia tego, co się udało w ciągu tych minionych trzydziestu lat, oraz tego, co należy na nowo zagospodarować” – powiedział.

Wczoraj biskupi odwiedzili Kongregację ds. Biskupów, Kongregację Nauki Wiary, Trybunał Roty Rzymskiej, Kongregację ds. Kościołów Wschodnich, Kongregację Spraw Kanonizacyjnych.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama