Franciszek: „Bóg, chociaż jest jeden i jedyny, nie jest samotnością, lecz komunią”

Papież przypomniał, że uroczystość Trójcy Świętej wskazuje na tajemnicę jedynego Boga w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Św. Chodzi o osoby konkretne, rzeczywiste oraz różniące się między sobą. To misterium przemawia do naszego serca, ponieważ zawiera się ono w słowach św. Jana, które streszczają całe objawienie: „Bóg jest miłością”.

Bóg jest miłością. „Z tego wyrażenia wynika, że Bóg, chociaż jest jeden i jedyny, nie jest samotnością, lecz komunią” – zauważył Ojciec Święty.  „Miłość jest bowiem zasadniczo darem z siebie, a w swej pierwotnej i nieskończonej rzeczywistości to Ojciec daje siebie, rodząc Syna, który z kolei oddaje siebie Ojcu. Ich wzajemna miłość jest Duchem Świętym, więzią ich jedności” – dodał.

Jezus objawił w pełni tajemnicę Boga

„To misterium Trójcy Świętej zostało nam objawione przez samego Jezusa. On ukazał oblicze Boga jako miłosiernego Ojca; przedstawił siebie, prawdziwego człowieka, jako Syna Bożego i Słowo Ojca, Zbawiciela, który oddał za nas swoje życie. Mówił o Duchu Świętym, który od Ojca i Syna pochodzi, Duchu Prawdy, Duchu Paraklecie – mówiliśmy w ubiegłą niedzielę o słowie: «paraklet» – to znaczy Pocieszyciel i Orędownik. I kiedy po zmartwychwstaniu ukazał się apostołom, Jezus posłał ich, aby ewangelizowali «wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego» (Mt 28, 19)” – mówił papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański.

Franciszek stwierdził, że dzisiejsze święto wzywa nas do kontemplowania cudownej tajemnicy miłości i światła, z której pochodzimy i do której zmierza nasze ziemskie pielgrzymowanie.

Jedność jest postawą życia chrześcijanina

„W głoszeniu Ewangelii i w każdej formie misji chrześcijańskiej nie możemy pomijać jedności, do której wzywa Jezus. To jedność podążająca za jednością Ojca, Syna i Ducha Świętego: nie można jej pomijać, piękno Ewangelii wymaga, aby ją przeżywać i świadczyć o niej poprzez zgodę między nami, którzy jesteśmy tak różni! Ta jedność jest podstawowa dla chrześcijanina, nie wolno jej odrzucić. Jest podstawowa ponieważ ta jedność rodzi się z miłości, z miłosierdzia Boga, z usprawiedliwienia Jezusa Chrystusa i z obecności Ducha Świętego w naszych sercach” – podkreślał papież.

Na zakończenie Franciszek zwrócił się do Maryi, która w swojej prostocie i pokorze, odzwierciedla Piękno Trójjedynego Boga, ponieważ w pełni przyjęła Jezusa do swojego życia. „Niech Ona podtrzymuje naszą wiarę, niech czyni nas czcicielami Boga i sługami naszych braci” – podsumował Ojciec Święty.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama