Gwardia Szwajcarska ma nowego kapelana

Konferencja Biskupów Szwajcarii i Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej ogłosiły 1 września, że nowym kapelanem Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej Franciszek mianował 50-letniego benedyktyna o. Kolumbana Reichlina.

Obejmie on swój urząd 1 października na miejsce 36-letniego ks. Thomasa Widmera, który powróci do Szwajcarii na stanowisko administratora parafii Serca Jezusowego w Zurychu-Oerlikonie.

Nowy duchowy opiekun gwardzistów urodził się 2 marca 1971 w kantonie Schwyz. Po maturze w 1991 roku wstąpił do klasztoru benedyktynów w Einsiedeln. Tam też oraz w St. Meinrad (Indiana, USA) studiował teologię, po czym w 1997 roku przyjął święcenia kapłańskie. Następnie studiował liturgikę w Bernie, Fryburgu i Rzymie. Po powrocie do kraju brał udział w różnych tamtejszych gremiach nt. liturgii.

W macierzystym klasztorze pełnił różne funkcje, m.in. był odpowiedzialny za pielgrzymki. W latach 2009-20 o. Kolumban był proboszczem w należącej do klasztoru w Einsiedeln parafii św. Gerolda w austriackim Vorarlbergu.

Gwardia Szwajcarska służy papieżom od 1506 r. Jej członkowie odpowiadają za osobistą ochronę Ojca Świętego i kontrolują wejścia do Watykanu. Dom św. Marty, w którym mieszka Franciszek, strzeżony jest częściowo przez gwardzistów, a częściowo przez żandarmerię watykańską.

Gwardia Szwajcarska służy papieżom od 1506 r. Jej członkowie odpowiadają za osobistą ochronę Ojca Świętego i kontrolują wejścia do Watykanu. Dom św. Marty, w którym mieszka Franciszek, strzeżony jest częściowo przez gwardzistów, a częściowo przez żandarmerię watykańską. Do formacji tej mogą kandydować wyłącznie katolicy szwajcarscy w wieku 19-30 lat, którzy w swoim kraju muszą najpierw odbyć służbę wojskową. W Watykanie służą co najmniej 25 miesięcy.

ts (KAI), kg / Berno

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama