Papież do Akcji Katolickiej: nie ma większego ubóstwa niż brak Boga

Z okazji 30. rocznicy Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej, papież Franciszek skierował list do uczestników spotkania, odbywającego się w formie zdalnej 26-27 listopada. Zachęcił w nim do żywej pamięci o obietnicach danych przez Boga oraz wierności tożsamości bycia sługą ludzkości w Kościele.

„Bądźcie Samarytaninem, który dociera do każdego cierpiącego w naszych czasach” - napisał Ojciec Święty.

Papież zachęca zebranych na Forum, by spojrzeli w przeszłość w kontemplacji wdzięczności, a jednocześnie by z nadzieją patrzyli w przyszłość. Przywołał słowa kard. Eduarda Pironio, byłego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Świeckich, który zawsze wspierał Akcję Katolicką: „Wierzę, że teraz jest opatrznościowy moment Ducha na głęboką odnowę duchowego, doktrynalnego, apostolskiego i misyjnego zaangażowania”. Zaznaczył, że „kard. Pironio był człowiekiem o głębokich korzeniach, o pamięci zakotwiczonej w dynamizmie historii jako Kairos, silnego czasu zbawienia, czasu pracy, próby, oczyszczenia i nadziei” i dzisiaj potrzeba właśnie takiej postawy wśród członków Akcji Katolickiej, którzy zanosili Ewangelię w obszary często zamknięte na wiarę. Choć losy Kościoła i Stowarzyszenia są naznaczone zarówno blaskami jak cieniami, a czasem lękiem, że wymogi nowych czasów nas przerastają, to w czasach kryzysu nie powinno się ulec pokusie zamknięcia się, jedynie pielęgnując wspomnienia i czekając na lepsze czasy.

Dlatego właśnie ważne jest by posiadać żywą pamięć o swoim pochodzeniu i przymierzu zawartym przez Jahwe z Ludem Bożym. Dzięki temu, z mocą Ducha, możliwa będzie odpowiedź na wołanie świata i bycie Kościołem wychodzącym, Samarytaninem, który dociera do każdego cierpiącego ból w naszych czasach.

Obecny czas, naznaczony kryzysem pandemicznym, gdzie „jesteśmy równi w potrzebach, ale różni w możliwościach”, oraz globalizacją, z jej sukcesami jak i złymi stronami, do których należy globalizacja obojętności i struktur grzechu, jest miejscem działania Akcji Katolickiej, czasem, w którym ma ona kontynuować pracę, której 30-lecie świętuje. Jest ona wezwana by „odkrywać coraz bardziej i mocniej, dokąd zmierza życie i historia naszych narodów, bez uprzedzeń i bez lęków, bez klasyfikacji i bez poczucia, że jesteśmy regulatorami czyjejś wiary”. Jest także zaproszona „do bycia tam, gdzie są troski, najgłębsze rany i największe niepokoje ludzi”. „Wiemy, że nie ma większego ubóstwa niż nie mieć Boga, tzn. żyć bez wiary, która nadaje sens życiu, bez nadziei, która daje siłę do pracy, bez poczucia, że jest się kochanym przez kogoś, kto nie zawodzi. To jest miejsce i ludzie, gdzie Akcja Katolicka musi realizować swoją misję” – napisał Franciszek. Akcja Katolicka powinna żyć w stałym kontakcie z ludźmi by pozostała wierna swojej tożsamości sługi ludzkości włączonego w Kościół Chrystusowy, tworzyć przestrzenie obecności, świadectwa, ewangelizacji misyjnej.

Papież podziękował wszystkim zaangażowanym w Akcję Katolicką za pracę na przestrzeni 30 lat, zwłaszcza w regionach najbardziej peryferyjnych, w tym w krajach Trzeciego Świata. Poprosił o pracę na rzecz braterstwa i przyjaźni społecznej jako sposobu odbudowy zranionego świata, na rzecz najbardziej cierpiących, oraz życie radością ewangelizacji, która będzie zauważana.

W programie obchodów zatytułowanym „Akcja Katolicka. Pasja Katolicka. Pamięć i proroctwo”, w którym biorą udział przedstawiciele z całego świata, znalazły się wspólna modlitwa oraz liczne prelekcje związane z obecnymi wyzwaniami stojącymi przez Stowarzyszeniem, m.in. tożsamości instytucji, jej sytuacji na wszystkich kontynentach, oraz włączenie się w synodalność.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

« 1 »

reklama

reklama

reklama