Projekt chóralny: Treasures of Music: Armenia

Międzynarodowy projekt kulturalny - wydanie płyty CD pod powyższym tytułem, zawierającej muzykę ormiańską wykonywaną przez chóry z wielu krajów

“Treasures of Music: Armenia” to nazwa międzynarodowego projektu kulturalnego - płyty CD pod powyższym tytułem, zawierającej muzykę ormiańską wykonywaną przez chóry z wielu krajów w ramach łączenia kultur. Ma to być skromny wkład w popularyzację praktycznie nieznanej muzyki kraju, który jest kolebką cywilizacji chrześcijańskiej. 

Projekt ma charakter otwartego, trwającego do maja 2017r. konkursu, do którego może się zgłosić dowolny chór i przysłać swoje nagrania. Lista wykonawców zostanie wyłoniona przez międzynarodowe jury, a zakwalifikowane chóry otrzymają większość nakładu płyt do własnej, bezpłatnej dystrybucji. Są już nagrania z Armenii, Polski i Niemiec, zgłosił się też chór z Ukrainy. Płyta nie będzie przeznaczona do sprzedaży, będzie ją można otrzymać od uczestników projektu lub od organizatorów. W październiku planowany jest przyjazd do Polski jednego z chórów z Armenii na międzynarodowy festiwal Dni Muzyki Chóralnej w Garwolinie i na wtedy też ma być gotowa płyta. 

Projekt organizuje Fundacja Chórtownia, prowadząca znany w środowisku chóralnym międzynarodowy portal dla chórów, który współtworzą miłośnicy muzyki chóralnej. Dzięki niemu chóry nawiązują ze sobą kontakty, zapraszają się wzajemnie na festiwale, informują o koncertach i naborach. Chórtownia przyjmuje też chóry zza granicy, organizuje seminaria IT oraz warsztaty z chóralną muzyką polską na Wschodzie, m.in. w ramach polsko-ormiańsko-mołdawskiego projektu “In terra pax”. Wydała też płytę „The Sound of Europe II” zawierającą muzykę chóralną z siedmiu krajów: Polski, Ukrainy, Węgier, Mołdawii, Bułgarii, Gruzji i Armenii. Adres portalu, zawierającego ponad 950 chórów, kilkaset festiwali oraz partytury nut to www.chortownia.org

Współorganizatorem tego projektu jest Armenian Choral Conductors’ Association oraz Związek Ormian w Polsce. Ambasadorem projektu jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Ormianin polski, proboszcz parafii ormiańskiej w Gliwicach, prezes Fundacji Brata Alberta opiekującej się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Jak każda organizacja NGO, tak i Chórtownia musi pozyskiwać fundusze na działalność. Korzysta więc z finansowania społecznego w przekonaniu, że przy okazji kampanii crowdfundingowej, która pozwoli zamknąć budżet przedsięwzięcia, wielu ludzi zainteresuje się muzyką chóralną oraz piękną i tajemniczą Armenią. Pieniądze potrzebne są na mastering i produkcję 3000 płyt wraz z książeczkami, które będą zawierały informacje o wykonawcach oraz o Armenii, a także na ich kosztowny transport do krajów, z których pochodzić będą wykonawcy. 

 "Prototypem crowdfundingu była subskrypcja, popularna w XVIII w, a nawet jeszcze XIX wieku. Kompozytor proponował zakup utworu zamożnym melomanom, i kiedy zgromadził wystarczającą liczbę subskrybentów, co dawało gwarancję, że utwór nie przyniesie strat, podejmował się druku. Dzięki subskrypcji ukazywały się najwcześniejsze utwory Beethovena." - pisze Danuta Gwizdalanka w pracy "Złoty wiek muzyki kameralnej". Obecnie jest to coraz bardziej popularna forma pozyskiwania funduszy, polegająca na wpłatach na wspierany projekt na różnych platformach internetowych. W tym przypadku jest to platforma odpalprojekt.pl.  

Adres kampanii, która potrwa do końca kwietnia to https://odpalprojekt.pl/projekty/pokaz/1187,treasures-of-music-armenia 

Dla Darczyńców organizatorzy wraz z partnerami przygotowali ciekawe nagrody za wsparcie projektu. 

« 1 »

reklama

reklama

reklama