Sympozjum charytatywne - Biblioteka UPJPII w Krakowie

Przedsięwzięcie zatytułowane „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali – sympozjum charytatywne dla Krzysztofa Broszkiewicza” odbędzie się 22 listopada 2019 roku w Krakowie.

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali..." - to apel Jana Pawła II skierowany do polskiej młodzieży w 1983 r. na Jasnej Górze i powtórzony podczas homilii w czasie liturgii na Westerplatte w 1987 r.

Okres młodości wiąże się z szukaniem autorytetów i wyborami, które kształtują całe późniejsze życie. Ojciec Święty, podejmując dialog z młodymi, pragnął wskazać im właściwą drogę rozwoju. Według Niego, wymaganie od siebie to wybór wartości takich jak prawda, wolność, sprawiedliwość, szacunek dla osoby ludzkiej, na których młodzi ludzie powinni budować swoje życie. Nauczał, że młodość jest wzrastaniem do tego co dobre i piękne, do codziennego dawania świadectwa o wierze, nadziei i miłości Boga. Apel Papieża Polaka tak naprawdę odnosi się do każdego, dla którego ważne jest  wychowanie młodego pokolenia. Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał, że młodzież, ich stosunek do świata i ludzi, postawy oraz przekonania należy kształtować zgodnie z zasadami moralnymi w oparciu o Ewangelię, poprzez przykład własnego życia. Młodzi ludzie, mając dobry wzorzec, będą potrafili wziąć odpowiedzialność za swoje życie i służyć innym.

W naszych sercach postać Papieża i Jego przesłanie, jakie nam pozostawił, pozostaje wciąż żywe.  Skłoniło to pracowników Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie do podjęcia organizacji kolejnej konferencji, połączonej z akcją charytatywną na rzecz 23-letniego Krzysztofa Broszkiewicza z Rzezawy, sparaliżowanego w wyniku wypadku drogowego. W październiku 2015 roku miał rozpocząć naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu. Krzysztof wymaga długiej i bardzo kosztownej rehabilitacji. Dlatego też organizatorzy zbiórką pieniędzy do puszek w dniu sympozjum, nad którą Patronat objęła Parafia Św. Jana Pawła II, przy ul. Bobrzyńskiego 8 w Krakowie, chcą wspomóc Krzysztofa. Celem konferencji będzie refleksja nad ponadczasowym nauczaniem naszego wielkiego Rodaka,  poprowadzenie młodych ku wartościom, o których świadczył On całym swoim życiem oraz uwrażliwienie na drugiego człowieka i jego cierpienie. Będzie również wyrazem hołdu dla Patrona naszej Uczelni.

Przedsięwzięcie zatytułowane  „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali – sympozjum charytatywne dla Krzysztofa Broszkiewicza” odbędzie się 22 listopada 2019 r. w gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przy ul. Bobrzyńskiego 10, w auli konferencyjnej. Rozpoczęcie o godzinie 15:00. Honorowy Patronat nad sympozjum objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

Wartości, ku którym Ojciec Święty wszystkich prowadził, podejmowane działania na rzecz bliźniego, czyli „czynne miłosierdzie” zawierają się w świadectwach wiary prelegentów, zaproszonych do udziału w sympozjum, którzy swoje życie opierają przede wszystkim na Bogu.

Prelegentami będą:

JE Ks. Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Częstochowskiej, prof. dr hab. Antoni Długosz -  „Musicie od siebie wymagać”  

Siostra Marie Simon-Pierre Normand, Zgromadzenie Małych Sióstr Macierzyństwa Katolickiego, Francja - „Uzdrowiona przez Świętego Jana Pawła II by służyć życiu”. Tłumaczenie: Joanna Piątkowska

Siostra Szczepana Hrehorowicz, Zgromadzenie Sióstr  Elżbietanek, Dom Pokoju(Betlejem, Izrael)  telekonferencja - „Dom Pokoju w Betlejem – dzieło misyjnej pomocy Sióstr Elżbietanek”

Ks. mgr lic. Mateusz Napierała, Stowarzyszenie "Accademia Frassati" - „Osiem błogosławieństw drogą do szczytu marzeń”

Ks. Tomasz Kancelarczyk - założyciel Fundacji Małych Stópek, organizator Marszów dla Życia -  „Wstawiennictwo i strategia Świętego Jana Pawła II w obronie życia człowieka”

Dr hab. med. Bartłomiej Guzik,  Doctors Africa - Fundacja Centrum Dobroczynności Lekarskiej, organizator misji medycznej w Tanzanii, w szpitalu w Kiabakari, sierpień 2019 r. - „Mission Impossible? Doctors Africa w Ugandzie i Tanzanii”

Sympozjum towarzyszyć będzie koncert Michała Rasska - młodego poznańskiego gitarzysty, laureata Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Non Stop CCM w 2016 r. oraz wystawa ikon autorstwa Marty Odbierzychleb z Tarnowa.

Informacje o Krzysztofie:  Krzysztof Broszkiewicz to 23-letni młody człowiek, walczący o powrót do sprawności. 16 czerwca 2015 r. uległ ciężkiemu wypadkowi, w wyniku którego został sparaliżowany. Przed wypadkiem był bardzo aktywny oraz udzielał się społecznie. Jeszcze jako uczeń Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Brzesku był wolontariuszem Szlachetnej Paczki i w hospicjum. Brał udział w licznych koncertach charytatywnych organizowanych przez szkołę. Pomimo swojej niepełnosprawności był również wolontariuszem Światowych Dni Młodzieży w swojej rodzinnej Parafii w Rzezawie. W październiku 2015 r. miał rozpocząć studia w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu. Jego marzeniem było zostać zawodowym żołnierzem.

Od czasu wypadku przeszedł kilka poważnych operacji, w tym eksperymentalny zabieg, polegający na wszczepieniu w rdzeń kręgowy płytki stymulującej, której zadaniem jest pobudzić rdzeń kręgowy do pracy. Konieczna jest do tego codzienna rehabilitacja, która daje szansę na poprawę jego stanu zdrowia i samodzielne życie. Krzysztof jest rehabilitowany w Ośrodku AKSON we Wrocławiu. Miesięczny koszt rehabilitacji wynosi około 9 tysięcy zł.

Krzysztof jest podopiecznym Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży - Auxilium w Bochni. Można mu pomóc wpłacając pieniądze na jego subkonto z dopiskiem – „pomagam” lub biorąc udział w zbiórce datków do puszek w dniu sympozjum, które zostaną przeznaczone na rehabilitację Krzysztofa.

Numer konta: Alior Bank: 86 2490 0005 0000 4600 5159 4051

Link do strony: biblioteka.upjp2.edu.pl >>

Biblioteka UPJPII w Krakowie

« 1 »

reklama

reklama

reklama