Wigilijny pusty talerz wyrazem wiary w świętych obcowanie

Prawie 800 wiernych uczestniczyło w wigilijnej Mszy za zmarłych parafian w kościele Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach – Osiedle Brzeszcze.

Prawie 800 wiernych uczestniczyło w wigilijnej Mszy Świętej, sprawowanej w kościele Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach – Osiedle Brzeszcze, w intencji zmarłych parafian, którzy już nie zasiądą do wigilijnego stołu.

„W znaczeniu religijnym pusty talerz przypomina nam o naszych bliskich zmarłych, z którymi tysiące razy zasiadaliśmy do stołu, nie tylko wigilijnego” – mówił podczas kazania proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk. Przypomniał, że puste miejsce przy wigilijnym stole wskazuje przede wszystkim na Jezusa, którego powinniśmy zapraszać do każdego posiłku. Zdaniem proboszcza, wigilijny pusty talerz jest wyrazem wiary w świętych obcowanie, czyli duchową łączność między wiernymi żyjącymi na ziemi, zbawionymi w niebie i przebywającymi w czyśćcu. Żyjący mogą wstawiać się u Boga za cierpiących w czyśćcu, a zbawieni za żyjących na ziemi i tych w czyśćcu.

Na zakończenie Mszy Świętej, której przewodniczył proboszcz w koncelebrze pięciu kapłanów pracujących w parafii, w asyście diakona i kleryka, proboszcz zaprosił wiernych na uroczystą Pasterkę. Przypomniał, że nazwa ta pochodzi od pasterzy, którzy pierwsi oddali hołd nowonarodzonemu Jezusowi: „Bądźmy i my pierwszymi, którzy dzisiaj o północy przyjmą w naszej parafii Jezusa i zaniosą Go do swoich domów”.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama