Nie traktujmy dosłownie danych statystycznych

„Nie jest prawdziwa zasada, która mówi, że «ilość przechodzi w jakość» - mówił 31 grudnia podczas sprawozdania duszpasterskiego ks. Eugeniusz Burzyk.

„Nie jest prawdziwa zasada materializmu dialektycznego, która mówi, że «ilość przechodzi w jakość», niektórzy nawet twierdzą, że ilość może co najwyżej przejść w bylejakość” – mówił 31 grudnia podczas sprawozdania duszpasterskiego ks. Eugeniusz Burzyk, proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach – Osiedle Brzeszcze. Przytaczając dane statystyczne dotyczące parafii poinformował, że liczba wiernych, która w ubiegłym roku wzrosła o 10 procent, utrzymała się na tym samym poziomie, natomiast liczba przyjmujących Komunię wzrosła o ponad 1 procent. Równocześnie proboszcz przestrzegał przed zbyt dosłownym traktowaniem danych statystycznych, które trzeba interpretować z uwzględnieniem warunków i okoliczności, w których zostały przeprowadzone. Stwierdził, że znane powiedzenie, iż „Pan Bóg stworzył liczby, a całą resztę wymyślili ludzie” dotyczy matematyki, a nie danych statystycznych.

Proboszcz podziękował parafianom za pomoc w pracy duszpasterskiej, codzienne świadectwo, czynione dobro i każde budujące słowo, co jest tak samo ważne i doniosłe jak wysiłek kapłanów. „Mimo iż nie traktujemy zbyt poważnie danych statystycznych, to jednak chcemy, by było nas w kościele jak najwięcej, aby w nadchodzącym roku wzrosła ilość uczestniczących we Mszy Świętej i przystępujących do Komunii” – dodał ks. Burzyk.

W swoim sprawozdaniu proboszcz wymienił jedynie nowe wydarzenia oraz inicjatywy duszpasterskie, do których m.in. zaliczył wybór i powołanie rady duszpasterskiej oraz ekonomicznej, święcenia i prymicje diakona, który odbywał roczny staż w parafii, wprowadzenie cotygodniowej niedzielnej Mszy rodzinnej z kazaniem dla dzieci, „Modlitwę Matek” w intencji swoich dzieci, wnuków i chrześniaków, która w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca gromadzi ok. 150 wiernych, coraz aktywniejszą działalność scholi dziecięco-młodzieżowej, różne inicjatywy organizowane wspólnie z miejscową szkołą podstawową, a także powołanie młodzieżowego zespołu muzycznego.

Po uroczystej Mszy Świętej, w której uczestniczyło prawie 800 wiernych, odbyło się nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne.

Zdjęcie: Jerzy Zajda

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama