Płock: herma św. Walentego chętnie oglądanym zabytkiem

Siedemnastowieczna herma św. Walentego jest jednym z tych eksponatów Muzeum Diecezjalnego w Płocku, które budzą szczególne zainteresowanie zwiedzających

Jest to naturalnych rozmiarów relikwiarz wykonany ze srebra, ma kształt popiersia, przedstawia świętego w stroju liturgicznym.

Herma św. Walentego trafiła do Muzeum Diecezjalnego z jednej z parafii w diecezji. Zwiedzający diecezjalną placówkę muzealną szybko reagują na hasło „herma św. Walentego”. Chętnie też fotografują się przy popiersiu naturalnych rozmiarów.

„Zdjęcia przy hermie chętnie wykonują szczególnie zakochane pary – informuje Barbara Piotrowska, wicedyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku. – Poza tym trzeba zaznaczyć, że jest to szczególny eksponat, ponieważ relikwiarze w formie hermy, z wyobrażeniem osoby świętej, należą do rzadkości” – dodaje historyk.

Zabytek posiada wysokość około 40 cm, przedstawia świętego w stroju liturgicznym. Został wykonany pod koniec XVII w. Posiada dużą wartość artystyczną - jest wykonany ze srebra, złocony elementami dekoracyjnymi stosowaną kiedyś metodą ogniową. Polegała ona na tym, że rozpuszczano złoto z rtęcią i nanoszono je na srebro. Potem w piecu w wysokiej temperaturze rtęć odparowywała, a złoto pozostawało. Dzięki temu udawało się uzyskiwać grubszą i bardziej wyrazistą warstwę złota.

Herma to nie jedyny eksponat w Muzeum Diecezjalnym, poświęcony św. Walentemu. W „starym” budynku, w sali ks. Ksawerego Ziemieckiego, oglądać można także XVIII-wieczny obraz tego świętego.

« 1 »

reklama

reklama

reklama