Min. Rafalska: państwo polskie chce budować mocną politykę rodzinną

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie minister rodziny, pracy i polityki społecznej uczestniczy w Międzynarodowym Kongresie Rodziny. Trzydniowe wydarzenie odbywa się pod hasłem „Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie”.

Państwo polskie chce budować mocną politykę rodzinną - zapewniła Elżbieta Rafalska na Międzynarodowym Kongresie Rodziny. W swoim wystąpieniu minister Rafalska podkreśliła, że wszystkie priorytety aktualnej polityki społecznej zawierają odwołanie do rodziny. Wyjaśniła, że priorytety te można sformułować następująco: stworzenie warunków do podejmowania decyzji o rodzicielstwie; ograniczenie ubóstwa, szczególnie w rodzinach wychowujących dzieci; wsparcie osób starszych, podtrzymywanie ich aktywności i zapewnienie ich udziału w życiu społecznym; wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej zauważyła, że gdy myśli się o polityce rodzinnej to przede wszystkim - zwykle - ma się na myśli rodziny z dziećmi. „Dzieci to grupa, która w powszechnym odczuciu powinna być objęta szczególną ochroną” - powiedziała minister Rafalska.

W tym kontekście przypomniała o Programie 500+, który - jak powiedziała - jest wyrazem przekonania, że takie wsparcie rodzin stanowi inwestycję w kapitał ludzki. Nie mniej ważnym aspektem programu jest jego cel pronatalistyczny. Minister dodała, że program wpiera dzietność poprzez likwidację finansowych barier, które utrudniają podjęcie decyzji o powiększeniu rodziny. Rafalska podkreśliła, że ten efekt już ma miejsce, bowiem pojawiają się pierwsze sygnały o wzroście dzietności w Polsce.

Prelegentka zauważyła jednak, że rodziny to po prostu wszystkie osoby połączone więzią, dlatego szeroko rozumiana polityka rodzinna polega na wsparciu dla rodzin w trudnej sytuacji, ale także osób wymagających szczególnej ochrony: starszych i niepełnosprawnych. „Obie te grupy potrzebują wsparcia finansowego oraz dostępu do usług pomocowych” - powiedziała minister.

Wyjaśniła, że polityka senioralna to nie tylko opieka nad osobami starszymi, ale także działania promujące ich aktywność i angażowania w życie społeczne. Z kolei do rodzin z osobami niepełnosprawnymi kierowany jest „Program Za Życiem”, którego realizację w tym roku rozpoczęto. W jego ramach zaplanowano m.in. wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

„Głęboko wierzymy, że dzięki tym działaniom życie polskich rodzin stanie się łatwiejsze, a żadna rodzina nie będzie czuła się pozostawiona sama sobie” - powiedziała minister Rafalska.

Zapewniła, że państwo polskie chce budować mocną politykę rodzinną, realizować konstytucyjna zasadę subsydiarności. Wyjaśniła, że nie chodzi o wyręczanie rodziny, ale jej wspieranie. „Dzietność polskich rodzin jest dla nas ważna, a rodzina wielodzietna zasługuje na szacunek, ponieważ trud wychowania w rodzinie wielodzietnej jest zwielokrotniony” - podkreśliła minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Organizatorami odbywającego się Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Międzynarodowego Kongresu Rodziny jest Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Wśród współorganizatorów jest m.in. Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej czy Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin.

W trakcie kolejnych kongresowych dni podejmowane będą kwestie dotyczące sytuacji rodzin w kontekście migracji zarobkowej, istoty więzi małżeńskiej, znaczenia wartości w budowaniu więzi w rodzinie. Goście z zagranicy mówić będą natomiast o sytuacji małżeństw i rodzin w Rosji, na Białorusi, we Francji czy Niemczech.

rl (KAI) / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama