Inauguracja I Synodu Diecezji Gliwickiej

Dzisiaj, 25. marca, odbywa się inauguracja I Synodu Diecezji Gliwickiej. W tym dniu obchodzona jest także dwudziesta piata rocznica powstania Diecezji.

I Synod Diecezji Gliwickiej rozpoczęła o godz. 10:30 uroczysta Msza św. w katedrze pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach, pod przewodnictwem arcybiskupa Wiktora Skworca. W uroczystościach uczestniczyli także bp senior Jan Wieczorek, bp Gerard Kusz oraz biskup diecezji opolskiej Andrzej Czaja.

Homilię wygłosił biskup gliwicki Jan Kopiec, który na początku odniósł się do słów wypowiedzianych przez anioła do Maryji: "Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga". Słowa te są zachętą do podejmowania dzieł znaczących, przynoszących chwałę Bogu i pożytecznych dla całej wspólnoty.

Hierarcha wyraził wdzięczność dla Ojca Św. Jana Pawła II za powołanie do życia diecezji gliwickiej na mocy bulli Totus Tuus Poloniae populus, jak również dla jej pierwszych pasterzy, i wszystkich, którzy przez lata tworzyli strukturę oraz budowali wspólnotę nowej diecezji.

Bp Kopiec podkreślił także wielkie znaczenie Kościoła na Górnym Śląsku. Powiedział on m.in.:

„W przywołanym związaniu się Kościoła z tym ludem wypełniana jest nadprzyrodzona posługa i dzisiaj. Powołana do życia diecezja gliwicka, w ramach pełnoprawnej metropolii katowickiej, wraz z Kościołem, który żyje na Śląsku Opolskim, stara się być wiernym uczniem Chrystusa, Zbawiciela, apelującego ustawicznie: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię” (Mt 11,28). To jest zadaniem Kościoła w każdym czasie. Podjął on - Kościół Święty - tę pracę 25 lat na naszej ziemi w sposób jeszcze bardziej aktywny. Dał tego przekonujący dowód pierwszy biskup gliwicki Jan, wspierany przez pomocnika biskupa Gerarda, gdy tworzył podwaliny instytucjonalne nowej diecezji, naszego wspólnego domu wiary i kreślił rysujące się zadania na miarę potrzeb nowych czasów. Za ten trud i wysiłek dzisiaj diecezja gliwicka wyraża im najgłębsze uznanie i szczere podziękowanie, bowiem możemy to dzieło dzisiaj kontynuować.”

Na zakończenie Mszy św. słowa do uczestników synodu wygłosili abp Wiktor Skworc oraz bp Jan Kopiec. Następnie został odczytany Dekret Biskupa Gliwickiego ogłaszający otwarcie I Synodu Diecezji Gliwickiej.

W drugiej części wydarzenia, w Auli Centrum Edukacyjnego im. św. Jana Pawła II uczestnicy zgromadzą się na pierwszej sesji otwierającej obrady synodu.

Sesję rozpocznie modlitwa do Ducha św. oraz słowa powitania wypowiedziane przez biskupa gliwickiego Jana Kopca.

Następnie uczestnicy wysłuchają wykładu sekretarza I Synodu Diecezji Gliwickiej, ks. Roberta Urbańczyka, zapoznającego z planem prac synodu oraz wyjaśniającego jego poszczególne etapy. Po wykładzie, wezwani na synod zostaną zaprzysiężeni, otrzymają dekrety nominacyjne dla członków Zgromadzenia Ogólnego Synodu oraz złożą wyznanie wiary.

Na zakończenie spotkania jego uczestnicy wysłuchają słów biskupów Metropolii Górnośląskiej: arcybiskupa Wiktora Skworca, biskupa Andrzeja Czai oraz biskupa Jana Kopca.

Sesja otwierająca I Synod Diecezji Gliwickiej zostanie zamknięta modlitwą oraz błogosławieństwem udzielonym przez bp Jana Kopca.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao