Jubileusz 25-lecia powstania diecezji gliwickiej

W dniu Święta Zwiastowania Pańskiego, 25. marca, diecezja gliwicka obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Jest to także dzień otwarcia I Synodu Diecezji Gliwickiej.

Diecezja gliwicka została erygowana bullą Ojca Św. Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus 25 marca 1992 roku. Jej terytorium zostało wydzielone z obszaru dwóch starszych diecezji: północnej części diecezji katowickiej i południowo-wschodniej części diecezji opolskiej. Diecezja gliwicka wraz z diecezją opolską i archidiecezją katowicką stanowią obecnie prowincję kościelną – metropolię katowicką.

Specjalnie dla Fundacji Opoka, swoimi refleksjami na temat powstania diecezji podzielił się biskup gliwicki Jan Kopiec.

"Jubileusz 25-lecia diecezji gliwickiej, to oczywiście jeszcze niewielki okres czasu, ale na pewno ten miniony fundamentalny czas został bardzo dobrze wypełniony.

Trzeba z ogromną wdzięcznością spojrzeć na Opatrzność Bożą, ale i na ludzi, którzy naszą diecezję tworzyli. Niezmienna jest nasza wdzięczność dla Ojca Świętego Jana Pawła II, dzięki któremu diecezja została erygowana, ale także dla pierwszego biskupa Jana Wieczorka, który razem z biskupem Gerardem Kuszem tworzyli fundamenty tego nowego, diecezjalnego Kościoła.

Jesteśmy wspólnotą, może niewielką, bo liczącą tylko 600 tys. wiernych, 156 parafii, ale jest to Kościół, który od wieków tutaj na naszej górnośląskiej ziemi miał duże znaczenie. Spełniał on bardzo ważną rolę zwłaszcza w okresie przemian, gdzieś od 200-tu lat, kiedy z rolniczej, ziemia ta stawała się przemysłową i kiedy wyzwania związane z nowymi sposobami gospodarowania przyniosły bardzo wiele kłopotów i bardzo wiele wyzwań, ale Kościół trwał zawsze i towarzyszył swoim wiernym, i takim chce być także i dzisiaj – Kościół, który razem ze swoim ludem idzie do Chrystusa, swojego Pana.

Aby się temu dobrze przyglądnąć, jubileusz powstania diecezji, to nie tylko te wspaniałe uroczystości. Świętujemy jako cała metropolia – Eucharystii przewodniczy Metropolita abp Wiktor Skworc, jest też obecny biskup opolski Andrzej Czaja, diecezji która należy również do naszej metropolii.

Jest tutaj także i moja decyzja, do której się długo przygotowywałem, żeby dzisiaj otworzyć I Synod Diecezji Gliwickiej.

Niech ten Synod będzie okazją nie tylko do zastanowienia się nad sobą, ale i wypracowania na przyszłość, jeszcze bardziej skutecznych sposobów docierania Ewangelii do naszych wiernych".

oprac. Sonia Zielińska

« 1 »

reklama

reklama

reklama