Ewangeliarz OP - 27 kwietnia 2017 - (J 3, 31-36)

Codzienne rozważanie Ewangelii przygotowane przez o. Wojciecha Jędrzejewskiego OP.

27 kwietnia 2017

[J 3, 31-36]

„Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny.

Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi”.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao