Ks. Przemysław Ćwiek o dowodach na Zmartwychwstanie Chrystusa

Ks. Przemysław Ćwiek, wychowawca w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, w rozmowie z Piotrem Otrębskim odniósł się do tego, czy istnieją dowody na to, że Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał.

Poproszony o komentarz do badania TNS z 2013 roku, z którego wynika, że tylko 81 procent Polaków wierzy w Boga (a ponad 95 deklaruje katolicyzm, co oznacza, że mamy ponad dziesięć procent katolickich ateistów), 48 procent wierzy w śmierć na Krzyżu Chrystusa, a 47 w Zmartwychwstanie, mówił:

- Obraz spójny to wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego. Jeżeli chodzi o badania, to warto się zapytać, na ile respondenci rozumieją pytania – podkreślał ks. Ćwiek.

- Wszystko zależy od tego, jakie znaczenie przyjmiemy do terminu, kategorii „dowód”. Mamy szereg argumentów, nie tylko Tradycja Kościoła, ale także źródła poza chrześcijańskie. Najpełniejszy opis tego, jak wyglądała Męka Chrystusa i ostatnie chwile, mamy w Piśmie Świętym – zaznaczył duchowny.

Zdaniem ks. Przemysława Ćwieka, „krytyka historyczna jest cały czas zaawansowana”.

- Niewielu jest historyków, którzy negowaliby historyczność samego Jezusa Chrystusa. (…) Nie sposób jest udowodnić zmartwychwstania. Pierwsi chrześcijanie nie kładli akcentu na racjonalne dowodzenie, oni świadczyli o zmartwychwstaniu, przedstawiali argumenty ze swojego doświadczenia – mówił.

- Gdyby nie było zmartwychwstania, to byłaby jedna wielka iluzja – dodawał. - Słowa Jezusa, nawet jeśli są czasami traktowane również symbolicznie, to mają praktyczne odniesienie. Jezus bardzo konkretnie zapowiada swoje zmartwychwstanie – stwierdził ks. Ćwiek.

***

SalveTV to nowa chrześcijańska telewizja internetowa. Główną ideą Salve TV jest emisja programów informacyjnych, rozrywkowych i edukacyjnych - przyjemnych w formie i wartościowych w treści.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama