Dziś rozpoczyna się zebranie przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych

W Roku jubileuszu objawień fatimskich tematem 135. Zebrania Plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych będzie temat: „Maryjność w życiu żeńskich zgromadzeń zakonnych”.

Zebranie plenarne będzie miało przede wszystkim charakter sprawozdawczo-wyborczy. Obecna Konsulta, na zakończenie trzyletniego mandatu, złoży sprawozdanie ze swej działalności w tym okresie. Podobne sprawozdania złożą przewodniczące dziewięciu Komisji istniejących przy Konferencji. Jednym z punktów spotkania będą wybory zarządu (Konsulty) na lata 2017-2020. Zgodnie ze Statutem Konferencji, do Konsulty mogą być wybrane przełożone wyższe, to jest prowincjalne i generalne zgromadzeń reprezentujących różne charyzmaty duchowe i apostolskie.

Zebranie rozpoczyna się o godz. 14.00 Mszą św. celebrowaną przez nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio. Będzie to pierwsze spotkanie tego gremium z Nuncjuszem po objęciu przez niego tej funkcji.  Z bieżącymi sprawami Kościoła w Polsce i Kościoła Powszechnego zapozna siostry już tradycyjnie sekretarz generalny Episkopatu bp Artur G. Miziński. Zebranie zakończy 27 kwietnia Msza św. koncelebrowana przez bp. Artura G. Mizińskiego i bp. Jacka Kicińskiego, który od marca br. pełni funkcję przewodniczącego Komisji KEP ds. Życia Konsekrowanego.

Konferencja Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych (WPŻZZ) jest jedną z czterech Konferencji reprezentujących osoby konsekrowane, tj. zakonnice, zakonników i świeckich konsekrowanych w Polsce. Istnieje od początków lat 50. XX wieku. Obecnie do Konferencji należą 152 osoby, w tym: 145 członkiń i delegatek (61 przełożonych generalnych, 77 przełożonych prowincjalnych, 7 delegatek przełożonych wyższych zgromadzeń mających siedzibę władz poza Polską) oraz 7 obserwatorek (uczestniczących w pracach Konferencji, choć nie spełniają kryteriów przynależności do Konferencji jako członkinie). Konferencja reprezentuje 105 instytutów zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego w Polsce, mających ponad 18 tysięcy sióstr, które pracują w 2218 domach rozmieszczonych we wszystkich diecezjach w Polsce oraz ok. 2065 pracujących na misjach  oraz w innych krajach.

Jol/KWPŻZZ/ BP KEP

« 1 »

reklama

reklama

reklama