Jutro na PWTW rozpocznie się międzynarodowa konferencja teologiczna

Czy teologia potrzebuje nawrócenia? Teologia a profetyczne prowokacje papieża Franciszka - od jutra na PWTW Collegium Joanneum w Warszawie rozpoczyna się międzynarodowa konferencja naukowa z udziałem polskich i zagranicznych teologów.

Gościem specjalnym będzie o. prof. Andrzej Wodka, rektor Akademii Alfonsjańskiej z Rzymu, w programie także dyskusje nt. jakości kształcenia, które poprowadzi o. Franco Imoda SJ, przedstawiciel AVEPRO - Agencji Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach Kościelnych.

Konferencja ma charakter międzynarodowy. W pierwszym dniu wykłady będą prowadzone głównie w języku angielskim (z tłumaczeniem na język. polski). Głos zabiorą m.in. o. prof. Matthew Levering OP (Mundelein Seminary, Illinois, USA), o. dr Mateusz Przanowski OP z Instytutu Tomistycznego w Warszawie, prof. Mihály Kránitz z Katolickiego Universytettu Pétera Pázmánya w Budapeszcie. Po każdym z wykładów przewidziano dyskusję.

Drugi dzień konferencji będzie zarazem dorocznym spotkaniem profesorów Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i Warszawskiego Towarzystwa Naukowego.

Głównymi prelegentami będą: o. prof. Wodka z Alfonsianum w Rzymie oraz o. Imoda, przedstawiciel AVEPRO. Rektor Akademii Alfonsjańskiej przedstawi temat: „Teologia i jej konieczne „nawrócenia’ – profetyczne prowokacje Papieża Franciszka” natomiast o. prof. Imoda będzie mówił o roli teologicznych uczelni w misji Kościoła.

Wokół jego wykładu przewidziano dyskusję nt. jakości kształcenia bowiem Agencja Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach Kościelnych, której przedstawicielem jest jezuita stawia sobie za cel podnoszenie jakości kształcenia oraz ścisłą współpracę z wydziałami i uniwersytetami kościelnymi w całej Europie. AVEPRO dba, aby uczelnie z nią współpracujące spełniały standardy międzynarodowe.

Obrady teologów podsumuje Wielki Kanclerz PWTW kard. Kazimierz Nycz.

Program:

- dzień pierwszy

- dzień drugi

ks. Przemysław Śliwiński, archwwa.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama