29 IV – Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej

Ogólnopolskie uroczystości z okazji Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego odbędą się 29 kwietnia w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Ustanowiony przez Episkopat Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego jest kontynuacją corocznego dziękczynienia księży – więźniów Dachau.

– Dziękujemy Panu Bogu za tych, którzy przeżyli i pamiętamy w modlitwie o tych, którzy zginęli – mówi o Dniu Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Ogólnopolskie uroczystości z okazji Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego i 72. rocznicy wyzwolenia obozu KL Dachau co roku odbywają się w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. W tym roku rozpoczęły się już w piątek 28 kwietnia. o godz. 12:00. Tego dnia wieczorem wyświetlona została prezentacja multimedialna pt. „ocalili życie dzięki św. Józefowi”.

Centralna uroczystość będzie miała miejsce w sobotę 29 kwietnia o godz. 12:00. Uroczystej sumie będzie przewodniczył J.E. Ks. Bp Wiesław Mering – Biskup Włocławski.

Ustanowiony przez Episkopat Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego jest kontynuacją corocznego dziękczynienia księży – więźniów Dachau. Duchowni, którzy przeżyli obóz koncentracyjny, po wojnie co roku 29 kwietnia przybywali do sanktuarium w Kaliszu, by dziękować za cudowne ocalenie za wstawiennictwem św. Józefa.

Polscy księża uroczyście ślubowali, że ci, którzy przeżyją, będą pielgrzymować co roku do kościoła św. Józefa w Kaliszu z wdzięczności za ocalenie. Obóz został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. Wyzwoleni księża z Polski do końca życia wypełniali złożone przyrzeczenie i pielgrzymowali do Kalisza, dziękując za ocalenie. Ustanowiony przez Episkopat w 2002 r. Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego jest kontynuacją corocznego dziękczynienia księży – więźniów Dachau. Ostatni z nich, ks. Leon Stępniak, zmarł w 2013 r.

Dachau było głównym obozem dla duchownych katolickich, protestanckich i prawosławnych. Wśród ok. 3 tys. uwięzionych zakonników, diakonów, księży i biskupów katolickich blisko 1800 pochodziło z Polski. Niemal połowa z nich została zamęczona w obozie, najwięcej z terenów diecezji poznańskiej (147), włocławskiej (144) i łódzkiej (112). Spośród blisko 600 zakonników największą grupę ofiar stanowili jezuici, misjonarze i salezjanie.

BP KEP

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao